Kongres spánkového lékařství upozorňuje na nebezpečí spánkových onemocnění

Autor: redakce | Zpravodaj | 17. 10. 2012

Kongres spánkového lékařství upozorňuje na nebezpečí spánkových onemocnění

  • Spánková apnoe je u dospělých stejně běžná nemoc jako například astma.
  • Přesto, že symptomy, jako je například chrápání, jsou velmi nápadné, nebývá včas diagnostikována.
  • Osoby s neléčenou obstrukční spánkovou apnoí mohou být více ohroženy závažnými zdravotními rizikovými faktory, jako je nadváha, diabetes a vysoký krevní tlak.
  • Philips spouští osvětový projekt pro veřejnost www.chrapete.cz.

 

Olomouc – Zdravý spánek vnímá většina z nás jako samozřejmost, nicméně až 5 procent populace trpí chronickými poruchami spánku. Spánkové potíže a možnosti jejich léčby jsou předmětem XIV. Českého a IX. Česko-slovenského kongresu spánkového lékařství, který probíhá 18. – 20. října 2012 v Olomouci. Během třídenní konference se budou čeští i zahraniční odborníci věnovat nejčastějším spánkovým potížím, mezi které patří obstrukční spánková apnoe (OSA) a její dopady na psychické a fyzické zdraví pacientů, uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc.

Obstrukční spánková apnoe

Obstrukční spánková apnoe je nejběžnější forma poruchy dýchání ve spánku, která obtěžuje zhruba 2 % žen a 4 % mužů[1]. Obecně je charakterizována hlasitým chrápáním a opakovaným, částečným nebo úplným kolapsem horních cest dýchacích během spánku. Každý z těchto kolapsů trvá alespoň 10 sekund a je ukončen probouzecí reakcí, což má za následek přerušovaný spánek a eventuelně snížení bdělosti přes den.

Pacienti s neléčenou OSA se potýkají s řadou krátkodobých symptomů, mj. zvýšeným nebezpečím usnutí během běžných činností. OSA může negativně ovlivnit kvalitu života také tím, že snižuje pozornost, výkonnost, zhoršuje náladu a paměť. Může také přivodit pracovní úraz nebo dopravní nehodu, pokud postižený řídí vozidlo. OSA také zvyšuje nebezpečí vzniku dalších závažných chorob jako je infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda nebo diabetes 2. typu.

„Spánková apnoe se projevuje tím, že člověk opakovaně během noci přestává pravidelně dýchat, což narušuje přirozený plynulý průběh spánku a jeho strukturu. Nemocnému pak chybí stádia spánku, která jsou pro regeneraci mozku klíčová,“ říká prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., předseda České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. „Informovanost o obstrukční spánkové apnoi se za poslední roky zvýšila, ale dosud není dostatečná. Stejně tak nemůžeme být spokojeni s malým podílem vyšetřených a léčených nemocných.“

Otestujte svůj spánek na www.chrapete.cz

Společnost Philips, jedna z předních výrobců zařízení pro spánkovou diagnostiku, terapii a léčbu OSA, volá po široké osvětě o této spánkové poruše. Pomocí informativně-edukační kampaně www.chrapete.cz se snaží upozornit na nejčastější symptomy tohoto onemocnění, přinášet rady pro zdravý spánek, názory a tipy odborníků z řad lékařů z v neposlední řadě i možnost rychlého a jednoduchého testu kvality spánku, s cílem diagnostikovat potíže v jejich prvotních fázích.

„Jen velmi málo lidí vyhledá při poruchách spánku lékaře, aby zjistili podstatu svých potíží,“ říká David Kosina, zástupce Philips Home Healthcare Solutions. „Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že pouze pro třetinu respondentů představuje chrápání, jeden ze základních symptomů OSA, problém. Dvě třetiny považují chrápání pouze za menší nepříjemnost, se kterou není zapotřebí nic dělat. Průzkum jasně ukázal, že je třeba posílit osvětu, týkající se OSA a dalších spánkových poruch, protože postižené osoby až příliš často berou problémy se spánkem na lehkou váhu.“

Pro více informací kontaktujte:

Zoltán Straňovský
Fleishman-Hillard
Tel.: 234 669 509
e-mail: stranovsky@fleishman.com

 

O společnosti Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společností zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací. Jako vedoucí společnost v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky propojuje Philips technologie a design s cílem vytvářet produkty, které vychází z potřeb spotřebitelů a jsou v souladu s filosofií firmy „Sense and Simplicity“. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně 122 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Obrat společnosti 22,6 miliard EUR v roce 2011 řadí společnost jako vedoucí firmu v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporné osvětlovací techniky a výrobků souvisejících s moderním životním stylem a pohodlím spotřebitelů. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.mediacee-philips.com nebo www.philips.com/newscenter.[1] Young T., Palta M., Dempsey J., Skatrud J., Weber S., Badr S. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med, 29, 4. 1993;328(17):1230-5.