Konference o zvýšení efektivnosti podpory zdravotně postižených

Autor: redakce | Zpravodaj | 21. 6. 2012

Praha 22. června (PROTEXT) – Dne 20. června 2012 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu "Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR" (reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00001), který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Závěrečná konference, kterou zajistilo konsorcium HELPforTHEM jako dodavatel zakázky s názvem "Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců" realizované na úrovni výše zmíněného projektu, byla primárně určena pro odborníky působící v oblasti služeb zaměstnanosti – především tedy pro pracovníky rezortu MPSV, pracovníky Úřadu práce České republiky a v neposlední řadě odborníky aktivní na úrovni organizací přímo podporujících zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Účastníky semináře na akci přivítal ředitel odboru koncepcí trhu práce MPSV Ing. Štefan Duháň, který vyzdvihl význam projektu z pohledu budoucího zefektivňování politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Motivy k realizaci a cíle projektu poté blíže přiblížila Mgr. Jana Majerová, vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti MPSV. Následně se slova ujali zástupci konsorcia HELPforTHEM, kteří účastníky semináře v rámci svých prezentací seznámili s výsledky jednotlivých dílčích aktivit zakázky, které konsorcium zajišťovalo.

Byly prezentovány výsledky výběrového šetření v oblasti ekonomické situace, hodnot OZP a vztah těchto zjištěných informací k návazným analytickým a metodickým činnostem, dále závěry z analýzy institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP a v neposlední řadě i výstupy ohledně způsobu vnímání zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti ze strany zaměstnavatelů.

Zpestřením dopoledního bloku závěrečné konference bylo vystoupení zahraničního odborníka ze Spolkové republiky Německo, pana Heiko Wendrocka, který přítomným přiblížil způsob práce s OZP a jejich motivaci směrem k aktivnímu zapojování se na trh práce tak, jak je uplatňován v návaznosti na politiky zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo, resp. v rámci činnosti organizace Agentur für Arbeit, tedy německé obdobě Úřadu práce České republiky.

Nejvýznamnější součástí odpoledního bloku závěrečné konference bylo, vedle prezentace specifik a příkladů národních politik zaměstnanosti OZP ve vybraných zemích Evropské unie, představení konkrétních návrhů na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP v České republice. Návazná diskuse v plénu potvrdila zájem zúčastněných osob i jimi reprezentovaných organizací o předmětnou problematiku.

Závěrečného slova se ujal opět Štefan Duháň, který zdůraznil, že MPSV bude s výstupy projektu dále pracovat. Současně vyjádřil naději, že se podaří návrhy účelně implementovat do stávajících politik zaměstnanosti tak, aby se efektivita systému podpory zaměstnávání OZP mohla reálně zvýšit.


Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT