Koledníci Tříkrálové sbírky projdou 8. ledna areálem Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hradec Králové, 3. ledna 2019 (FN HK)

Tři skupinky koledníků dorazí 8. ledna do areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, aby pacienty, návštěvníky a zaměstnance požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky. Koledníci svou cestu zahájí tradičně na ředitelství, poté vyrazí do areálu nemocnice.

„O přístupu koledníků na jednotlivé kliniky rozhodnou přednostové, koledníci ale tradičně chodí například na dětské oddělení, kde je smyslem návštěvy především přinést radostnou atmosféru,“ uvedl ke sbírce v nemocnici fundraiser Oblastní charity Hradec Králové Martin Weisbauer.

Tříkrálová sbírka je největší a nejstarší sbírka v České republice. Na Královéhradecku se lidé s koledníky budou potkávat od 4. do 8. ledna. Výtěžek sbírky na Hradecku podpoří ranou péči Sluníčko, která zdarma pomáhá rodinám pečujícím doma o dítě s postiženým, domácí hospicové péči, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni. Část peněz je také určena na humanitární projekty Charity Česká republika v zahraničí.

Více informací o Tříkrálové sbírce je možné najít na www.trikralovasbirka.cz