Knižní tip: Genetika v širších souvislostech

Praha, 19.2.2019 (LESENSKY.cz)

Geny – Psýché – Prostředí

Kniha rozbíjí vžitou představu o výlučné řídící roli genů nad našimi vlastnostmi, chováním a zdravím. Čtyřicetileté zkušenosti autorky i současná odborná literatura totiž přinášejí poněkud jiné vysvětlení. Autorka proto srozumitelnou a poutavou formou uvádí základní znalosti o dědičnosti, hlavně však vysvětluje, že geny jsou jen jednou ze součástí celého složitého systému dědičnosti. Rozhodně nejsme pasívními oběťmi svých genů. Naopak geny lze ovlivnit i vědomými procesy, například stravou, dýcháním, spánkem, meditací nebo fyzickou aktivitou. Čtenář se seznámí s konkrétními výsledky řady studií a může tak získat inspiraci, jak vědomě zlepšit svoje psychické i fyzické zdraví.

Kniha je k dostání v běžné síti knihkupců (např. Kosmas, Luxor, Knihy Dobrovský).

Cena: 399 Kč

Medailonek autorky

Doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc. působila celý svůj profesní život na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty University Karlovy a ve Fakultní nemocnici v Motole v oblasti klinické genetiky se zaměřením na neurogenetiku. Je autorkou úspěšné odborné knihy Neurogenetika (Maxdorf, 2004). V posledních letech – na základě svých znalostí a zkušeností z genetické praxe – se snaží o co nejkomplexnější chápání dědičnosti s důrazem na vliv negenetických faktorů na projevy genů. Přednáškovou činností oslovuje srozumitelným způsobem širokou veřejnost a upozorňuje ji na faktory, kterými můžeme své genetické nastavení významně ovlivnit.