KKCG představí projekt na místě bývalého sanatoria v Praze 5

Praha 31. července (ČTK) – Skupina KKCG Karla Komárka představí v polovině září svůj projekt stavby zdravotnického a ubytovacího areálu na místě bývalého sanatoria pro prominenty KSČ v ulici Na Cihlářce na pražském Smíchově. Informovala o tom Praha 5. Podle informací Institutu plánování a rozvoje (IPR), který již k záměru vydal souhlasné stanovisko, má být zchátralý areál zdemolován a na jeho místě plánuje investor postavit 39 apartmánů, kliniku, rehabilitační centrum, lékárnu, kavárnu a parkování. Plán kritizuje část místních obyvatel. Vyjádření KKCG ČTK shání.

Sanatorium bylo za minulého režimu součástí zařízení Sanopz, které se staralo o vysoké stranické funkcionáře. Radnice Prahy 5 areál prodala v roce 2004 za vedení starosty Milana Jančíka za cenu, kterou řada lidí kritizovala jako příliš nízkou. Vlastnická struktura se od té doby změnila a investor loni přišel se záměrem, který předložil IPR k vyjádření pro územní rozhodnutí a prezentoval jej na výboru pro územní rozvoj Prahy 5.

„Projekt je aktuálně ve fázi studie, která bude nyní předložena k posouzení dotčeným orgánům státní správy. IPR byl přizván ke konzultaci již v průběhu tvorby studie a s jejím obsahem souhlasil,“ potvrdil mluvčí institutu Marek Vácha. Podle vyjádření IPR lokalita projektem získá kvalitní architekturu, zeleň a prostor se otevře veřejnosti. „Dojde k doplnění, v tomto území velmi vítané, občanské vybavenosti, která svou náplní naváže na původní funkci,“ píše se ve vyjádření, které slouží jako podklad při rozhodování stavebních úřadů. K projektu je nutná také změna územního plánu, která se nyní připravuje.

Se záměrem KKCG ani kladným stanoviskem institutu však nesouhlasí sousedé plánovaného areálu, kteří v návaznosti na představení studie na výboru Prahy 5 zaslali městské části své připomínky. Projekt je podle nich příliš masivní, nerespektuje ani rozměry, ani architekturou charakter vilové čtvrti a není v něm dostatek zeleně. „Návrh představuje bezohledné a neúnosné vytěžení lukrativního pozemku, narušuje charakter stávající zástavby území a je jasně v rozporu s předmětem památkové ochrany památkové zóny, je v rozporu s územním plánem a to jak stávajícím tak projednávaným Metropolitním plánem,“ uvedli sousedé ve svých připomínkách.

Investor svůj záměr představí veřejnosti 13. září 2019 v 16:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauz, kde sídlí IPR. Prezentace se zúčastní i hlavní architekt projektu Winy Maas z holandského ateliéru MVRDV.

V areálu Cihlářky stojí ruina bývalého sanatoria ze 30. let minulého století, vrátnice s lékárnou, novější objekt zubního střediska a dřevěný pavilon. Pavilon a největší stavba původního sanatoria z dob první republiky nejsou užívány již od začátku 90. let, od té doby chátrají. V dalších objektech se nachází lékárna a několik ordinací.