Videoseminář

Videoseminář | 3. 2. 2022 | MEDNEWS PRO
Sympatický a parasympatický nervový systém řídí funkce všech orgánů a nadměrná aktivita sympatiku, která je zpočátku kompenzační při vzniklé určité poruše, začne v dlouhodobém horizontu škodit. Prostřednictvím katecholaminů se zvyšuje tepová frekvence a krevní tlak,…
Videoseminář | 3. 2. 2022 | MEDNEWS PRO
Depresivní stavy a úzkostné poruchy v době druhého jara covidové epidemie nám umožňují srovnání s dřívějšími typickými sezonními stavy, vedou k zamyšlení nad podobností se stavy v krizových situacích a neposledně jde o výzvu, jak nejlépe mohou…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Přednáška shrnuje základní informace o ICHDK, o jejím výskytu, diagnostice a léčebných možnostech. ICHDK je nejčasněji projevem aterosklerózy, jedná se o onemocnění časté a s vážnou prognózou. Diagnostikujeme ji na základě anamnézy klaudikací a sníženého ABI –…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Dna je relativně časté onemocnění, v jehož diagnostice i léčbě se často chybuje. V pohledu na léčbu dny a hyperurikemie došlo navíc v posledních letech k několika změnám, které jsou obsaženy v nových doporučeních pro léčbu dny.…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
ADHD trpí 6 – 12% školních dětí. Děti s ADHD jsou nepozorné, nedokáží se soustředit na školní práci a detaily obecně. Život jim dále komplikuje jejich motorická hyperaktivita a impulzivita. ADHD je léčitelná,…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Tématem přednášky na odborném videoportálu Mednews PRO je Dyspareunie a endometrióza. Více než polovina žen s endometriózou trpí dyspareunií. Příčiny dyspareunie u žen s endometriózou mohou být multifaktoriální a krom endometriózy se na jejím vzniku mohou…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Tématem přednášky na odborném videoportálu Mednews PRO je Ženská neplodnost v ambulantní praxi, aktuální přehled problematiky ženské neplodnosti, jejich příčin a současných diagnostických a léčebných možností. Zaměřujeme se především na možnosti léčby v klinické praxi…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Tématem přednášky na odborném videoportálu Mednews PRO je Možnosti v léčbě mužské neplodnosti, přehled problematiky mužské neplodnosti, jejich příčin a současných diagnostických a léčebných možností. Zaměřujeme se především na možnosti léčby v klinické praxi…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Tématem přednášky na odborném videoportálu Mednews PRO je endometrióza, chronické onemocnění, které provází ženy často celé jejich reprodukční období. K rekurenci endometriózy může docházet jak po chirurgické tak i po skončení medikamentózní terapie, proto…
Videoseminář | | MEDNEWS PRO
Tématem přednášky na odborném videoportálu Mednews PRO jsou poruchy metabolismu plazmatických lipidů a lipoproteinů – dyslipidemie, které představují jedny z nejčastějších chronických onemocnění vůbec. Společně s arteriální hypertenzí představují nejvýznamnější ovlivnitelný rizikový faktor…