Kardiaci jsou v chřipkové sezóně ohroženi mnohonásobně více než zdraví lidé

Autor: redakce | Zpravodaj | 13. 12. 2015

Praha, 14. prosince 2015Kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice i ostatních ekonomicky vyspělých zemích nejčastější příčinou úmrtí.1 Každý rok u nás zemře více než  50 000 lidí trpících nemocemi srdce a cév.2 Lidé s těmito nemocemi jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí jako je například zápal plic,3 a hrozbou tak pro ně může být i obyčejná chřipka. Proto by v chřipkové sezóně měli dbát zvýšené opatrnosti a nepodceňovat prevenci v podobě očkování proti chřipce.

Kardiovaskulární onemocnění vedou ke změnám cirkulace krve v organismu. V případě, že je poškozena čerpací funkce srdce (např. po infarktu myokardu) dochází k městnání krve v plicích nebo v jiných částech těla (otoky dolních končetin).4 Onemocní-li kardiak chřipkou, jeho boj s nemocí je obtížnější, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je  kardiak chřipkou ohrožen na životě až 52x více.6 U pacientů, kteří trpí současně kardiovaskulárním a plicním onemocněním, se zvýší riziko úmrtí v důsledku komplikací způsobených chřipkou dokonce až 435x.6 Kardiakovi navíc hrozí až 2x větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní.3

„U pacientů se závažným onemocněním srdce a cév může mít chřipka skutečně fatální následky. Studie u těchto rizikových pacientů prokázaly, že očkování proti chřipce snižuje riziko těžkých, život ohrožujících komplikací chřipky,“ potvrzuje kardiolog MUDr. Petr Peichl, Ph.D., z Kliniky kardiologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM.

Kardiovaskulárních onemocnění zahrnuje řadu diagnóz, v ČR patří mezi tři nejčastější ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda (mrtvice) a ischemická choroba dolních končetin. Při ischemické chorobě srdeční se v důsledku zužování poškozených srdečních tepen sníží průtok krve a část srdce se tak neokysličuje. Tím dochází k poruše jeho činnosti a hrozí srdeční infarkt. Při mozkové mrtvici dochází k odumírání mozkových buněk v důsledku uzavření mozkové tepny či krvácení z poškozené cévy. Při ischemické chorobě dolních končetin dochází k jejich nedostatečnému prokrvení v důsledku uzavření tepen zásobujících dolní končetiny.4

Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory vzniku kardiovaskulárních onemocnění jsou především vysoká hladina cholesterolu, kouření, vysoký krevní tlak, nadváha a nedostatek pohybu. Většinu rizikových faktorů lze pozitivně ovlivnit nejen léčbou, ale v prvé řadě prevencí (upravit jídelníček, přestat kouřit, shodit nadbytečné kilogramy, pravidelně sportovat, omezit alkohol, eliminovat stres).4

Vzhledem k nebezpečí, které pro kardiaka představuje chřipka, je vhodnou prevencí také každoroční očkování.5 Je prokázáno, že očkování proti chřipce snižuje u kardiaků výskyt mozkových příhod o 55 %7 a infarktů myokardu o 67 %.8 Lidé s kardiovaskulárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma. Stačí si o něj zažádat u svého lékaře, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky a pacient byl chráněn ještě před nástupem chřipkové sezóny.

 

Zdroje:

  1. Zpráva o zdraví obyvatel České republiky, MZ ČR 2014

Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/Cesi_ziji_dele_ale_trapi_je_civilizacni_nemoci/Zprava_o_zdravi_obyvatel_CR_.pdf

  1. MUDr. Darja Štrundlová: Výživa a kardiovaskulární a nádorová onemocnění

Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf

  1. Corrales-Medina VF, Madjid M, Musher DM. Role of acute infection in triggering acute coronary syndromes. Lancet Infect Dis 2010; 10: 83-92
  2. Heart Failure Association of ESC, Kenneth Dickstein et al. http://www.heartfailurematters.org/en_GB/Understanding-heart-failure/What-goes-wrong-in-heart-failure
  3. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/chripka.html – Petráš
  4. Baker WH et al. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med, 1982, 142(1):85-9
  5. Grau AJ, et al. Influenza Vacciantios Is Associated With a Reduced Risk of Stroke. Stroke, 2005, 36(7):1501-6.
  6. Naghavi M, et al. Association of Influenza Vaccination and Reduced Risk of Recurrent Myocardial Infarction. Circulation 2000, 102(25):3039-45.

 

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300