Jihočeský kraj navrhne změnu zákona, má udržet provoz lékáren i v obcích

Autor: redakce | České zdravotnictví | 6. 6. 2024

„Rozhodli jsme se k tomu, protože dlouhou dobu diskutujeme s vládou a ministrem zdravotnictví o tom, že je špatně nastavený zákon o léčivech. Neumožňuje provoz menších lékáren v menších obcích. Zákon říká, že u každé lékárny musí být určený vedoucí lékárny, který by měl být celou dobu při otevření fyzicky přítomen,“ uvedl Kuba.

Podle něj by ale v menších obcích nemusel být celodenní provoz. Stačilo by, pokud by lékárny byly otevřené třeba jen dvě až tři hodiny v určených dnech. „Umožnil by to fakt, že lékárník by se mohl přesunout z jedné lékárny do jiné. Ale podle současného zákona to nejde, protože jako vedoucí musí být svázaný pouze s jedním provozem. Proto navrhujeme změnu, aby lékárník mohl být na více místech, pokud to v součtu nepřekročí jeho pracovní dobu,“ řekl Kuba.

Dodal, že služba bude významnější i proto, že se zvyšuje podíl případů, kdy pacient obdrží od svého lékaře recept prostřednictvím textové zprávy po telefonické konzultaci zdravotního stavu. „Je pak možné si vyzvednout lék v místě bydliště a nejezdit si někam složitě pro papírový recept. Ale za předpokladu, že v místě bydliště funguje lékárna, což by umožnila naše zákonodárná iniciativa,“ uvedl hejtman.

Zákonodárnou iniciativou v České republice ústava zaručuje poslanci, skupině poslanců, Senátu, vládě a zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. Jde o kraje a hlavní město Prahu. Předlohu nejprve posoudí vláda, která k ní zaujme stanovisko. O osudu novely ale rozhodne až Parlament.