Jaké látky z potravin nám chybí v prevenci rakoviny? Zjistíme to z krve?

Byla by to ideální situace. Měli bychom seznam látek získávaných z potravin, které nás ochrání před rakovinou. Jednou za čas bychom zašli na preventivní odběr krve a lékař by nám řekl, které látky nám chybí, kolik jich musíme mít a z jakých potravin je získat. Ale je to vůbec možné? Zeptali jsme se MUDr. Richarda Piknera, Ph.D., přednosty odboru klinických laboratoří a kostního metabolismu Klatovské nemocnice a spolupracovníka projektu LabTestsOnline.cz

 

Zní to velmi jednoduše, ale bohužel to tak nefunguje. Za prvé je nutné si uvědomit, že nádorová onemocnění nejsou jedním typem nádoru postihující jeden lidský orgán. Naopak, jedná se o různorodou skupinu onemocnění, která vznikají v lidském těle. Jejich společným rysem je ztráta kontroly množení a specializace buněk v příslušném místě s následnou schopností se postupně šířit do okolí a do celého těla.

 

Každá látka ovlivňuje jiný orgán v těle

Kromě genetického pozadí, chronického stresu, zánětu nebo obezity patří jistě k příčinám vzniku nádorových onemocnění životní styl a chemické látky, které dýcháme, jíme, pijeme, vstřebáváme kůží apod.  Řada těchto látek má již prokázaný pro-nádorový efekt, o řadě látek tušíme a o řadě látek ještě netušíme. Jejich vliv a kombinace mají na různé orgány různý dopad.  Složení vzduchu bude jistě více ovlivňovat plíce, zatímco složení stravy tlusté střevo, svou roli zde hraje i správná či špatná mikroflóra. Jako je nádorové onemocnění individuální choroba, tak individuální bude složení chemických vlivů, které u daného člověka mohly vzniku nádoru napomoci.

 

Je tedy obtížné provádět plošné vyšetření všech potenciálně pro-nádorových látek, které na konkrétního jedince mohou působit. A navíc se spektrum těchto látek u každého jedince s časem mění. Proto je nesmírně těžké individuálně určit látky, které preventivně chrání před nádorovým onemocněním konkrétního jedince.

 

Jakou prevenci tedy zvolit

Z toho jasně vyplývá, že základní zásadou je komplexní péče o vlastní zdraví, kde v prevenci se uplatňuje především řádná životospráva. 12 jednoduchých, ale pro mnohé lidi těžko splnitelných zásad, shrnuje Evropský kodex proti rakovině. Najdete ho na www.labtestsonline.cz Jednoznačně   je pak nezbytnou prevencí podrobná diskuse se svým praktickým lékařem při preventivních prohlídkách, kdy lze identifikovat potencionální rizikové faktory a rizikové lokality vzniku nádoru, stejně tak účast na screeningových programech na karcinom prsu, tlustého střeva, děložního čípku.

Testování zdraví prospěšných látek

Přesto je možné říct, že existují látky s prospěšným proti nádorovým potenciálem. Mezi ně řadíme antioxidanty (flavoidy, resveratrol, vitaminy C, E, D, kyselina listová, stopové prvky zinek, selen, glukany (původem z hub), probiotika, fibráty, polyphenoly zeleného čaje atd. Jak již bylo výše uvedeno, individuální riziko nádorového onemocnění bude vyžadovat i individuální spektrum preventivních látek, a je tak prakticky nereálné provádět v tomto ohledu laboratorní vyšetření, i když metody stanovení jednotlivých látek již samozřejmě existují.  Kromě toho by to bylo nesmírně nákladné, neboť by pravděpodobně muselo být stanoveno celé spektrum těchto látek, přičemž jejich koncentrace v čase se jistě bude v závislosti na stravě a životním stylu měnit. Ještě bych chtěl upozornit na to, že nadměrné užívání výše uvedených látek v různých kombinacích může zdraví i poškodit.