Inkontinence moči v primární péči. A kdy oslovit odborníka?

Praha 23. května 2018 (Incoforum) – Spolek Incoforum připravil tiskovou konferenci Inkontinence moči v primární péči. A kdy oslovit odborníka? Konference se konala ve středu 23. května 2018 v Restauraci Mlýnec v Praze, a to v rámci Světového týdne kontinence (WCW). Nad akcí převzal záštitu ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Odborníci na urologii a urogynekologii, kteří českým pacientům léčbu inkontinence poskytují, se sdružili do spolku Incoforum a každoročně upozorňují laickou i odbornou veřejnost na aspekty prevence, diagnostiky a léčby inkontinence.

Populace stárne a fakt, že se dožíváme vyššího věku, je předpokladem pro polymorbiditu. Češi umírají v průměru v 85 letech. Inkontinence se tak týká stále více pacientek a pacientů. O inkontinenci moči se ve společnosti takřka nehovoří. Proto je potřeba tuto problematiku medializovat a detabuizovat. Inkontinence moči totiž patří mezi nejčastější a nejzávažnější zdravotní problémy.

Z nedávných šetření vyplynulo, že 40 % žen se domnívá, že problém je v jejich vysokém věku, a proto o onemocnění nemluví ani s lékařem. Přitom 60 % inkontinentních se vyhýbá cestování, 58 % je ovlivněno inkontinencí v práci, 40 % inkontinentních má sexuální potíže.

Téma uvedla prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, členka Správní rady Incofora, a otevřela problém inkontinence moči v primární péči s otázkou, kdy oslovit odborníka.

Skutečnost, že je kvalita života pacientů úzce spojena s množstvím úniku moči, ve svém příspěvku rozebral doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, člen Správní rady Incofora.

Na konferenci vystoupil také MUDr. Oldřich Šottner z Gynekologicko-porodnické a urogynekologické ambulance v Jihlavě a hovořil na téma žen s inkontinencí, které poprvé navštíví ordinaci gynekologa.

MUDr. Lukáš Horčička z Urogynekologické ambulance GONA, předseda Správní rady Incofora, doplnil odborná témata o poznatky v ordinaci lékaře první linie. Na závěr hovořil o historii, současnosti a budoucnosti spolku Incoforum.

Mezioborové sdružení Incoforum, zabývající se od roku 2000 problematikou inkontinence moči, realizuje osvětové programy zaměřené na pacienty, širokou veřejnost, média, plátce péče i decizní sféru. Také letos bude možné v rámci sedmého ročníku Světového týdne inkontinence navštívit ve dnech 18. 6. – 24. 6. infostánek sdružení Incoforum v OC Smíchov v Praze.

Tradiční akci, která upozorňuje na problém inkontinence, každoročně pořádá spolek Incoforum za mediálního partnerství divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta.