IKEM: V ČR byla loni dostupnost transplantací druhá nejvyšší v Evropě

„Řada zemí v pandemickém roce výrazně redukovala transplantační program. ČR byla na druhém místě v roce 2020 v dostupnosti transplantací,“ uvedl přednosta transplantcentra IKEM Ondřej Viklický. Transplantace omezila i část českých center. Nejčastěji se v Česku pacientům transplantují ledviny. Loni jich bylo v ČR 415, nejvíc právě v IKEM. Přes 90 procent je od zemřelých dárců, 28 ledvin bylo loni darováno žijícími dárci. Někteří podstupují takzvané párové nebo řetězové výměny, kdy někdo z pacientových blízkých chce orgán darovat, ale nemá shodu potřebných parametrů. Nemocnice mu pak najde pacienta, jehož dárce shodu má.

„Bez párové výměny by se někteří nedočkali, protože do nich patří i příjemci, kteří by se jinak nedočkali,“ sdělil přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk. Orgány od zemřelých dárců pak mohou směřovat jiným příjemcům.

Mnoho desítek ledvin transplantovaných českým pacientům podle odborníkům z IKEM umožnila mezinárodní spolupráce. Od roku 2016 hledají vhodné orgány i v Rakousku, předloni začali podobně spolupracovat z Izraelem. Orgány by měly být mimo tělo pacienta co nejkratší dobu, z Vídně je vozí asi 3,5 hodiny po dálnici s policejním doprovodem, z Izraele překovají 2600 kilometru letadlem.

Zahraniční výměny

Poslední česko-izraelská výměna umožnila osm transplantací, které se účastnilo šest českých a dvě izraelské dvojice. „Tito nemocní čekali na transplantaci, ale měli malou šanci na nalezení vhodného kompatibilního dárce. Transplantace u nich nebyla možná z imunologických důvodů, protože měli protilátky proti svým dárcům,“ dodal Viklický.

„Každé tři měsíce k nám do našeho softwaru zasílají rakouská a izraelská centra data svých pacientů,“ uvedl Froněk. Podle něj covidová epidemie paradoxně pomohla tomu, že lékaři jsou schopni výměny velmi dobře dohodnout přes internet prostřednictvím videokonferencí.

Některá česká transplantační centra operace živých dárců prakticky zastavila, protože nemocniční nákaza koronavirem pro ně mohla být vysokým rizikem. Podle údajů Koordinačního střediska transplantací loni ani jednu transplantaci od živého dárce neudělaly v centrech v Brně, Motole, Ostravě a Olomouci.

IKEM

Transplantacím se věnuje pražský IKEM a Fakultní nemocnice v Motole, dále fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě a Olomouci. Ve většině nemocnic je kontaktní lékař, který tam vytipovává případné vhodné dárce.

Většina zemřelých dárců je po mozkové smrti způsobené většinou spontánním krvácením do mozku, dále nedostatečným okysličením mozku, cévními mozkovými příhodami nebo poraněním mozku při nehodách. Potenciálními dárci jsou také pacienti, kterým se zastavilo srdce.

Prioritou je co nejvíce zkrátit dobu přenosu orgánu k příjemci. U srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin.