Hygienici kvůli uranu nařídili kontroly vody pro Město Libavá

Autor: redakce | Zpravodaj | 25. 4. 2017

Olomouc 26. dubna (ČTK) – Hygienici nařídili Městu Libavá pravidelné kontroly pitné vody ze zdroje Velká Střelná, ve kterém byl zjištěn zvýšený obsah uranu. Armáda zároveň dostala rok času na to, aby koncentraci uranu v pitné vodě pro Město Libavá na okraji stejnojmenného vojenského újezdu pomocí speciální technologie snížila. Vyplývá to z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Olomouci, které bylo zveřejněno na úřední desce Města Libavá.

Zvýšené množství nebezpečného uranu v pitné vodě z úpravny Velká Střelná zjistili nedávno experti Zdravotního ústavu Ostrava. V litru vody bylo až 27,4 mikrogramu uranu, zatímco hygienická norma připouští nejvýš 15 mikrogramů. Experti kvůli vyšší koncentraci uranu doporučili, aby vodu zatím nepily děti a těhotné ženy. V obci s více než pěti sty obyvateli, která vznikla loni vyčleněním z Vojenského újezdu Libavá, je zajištěno náhradní zásobování nezávadnou vodou.

Město Libavá podle hygieniků bude muset nechat kontrolovat pitnou vodu čtyřikrát do roka, přičemž povolený limit pro koncentraci uranu v litru vody z Velké Střelné byl dočasně stanoven na 25 mikrogramů. Podle ředitelky odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Olomouci Evy Čehovské je limit 15 mikrogramů uranu na litr pitné vody platný od roku 2010. Do té doby byla horní hranice 30 mikrogramů. „Při stanovení hygienického limitu na uran je postupováno u každého vodovodu individuálně,“ podotkla.

Armáda chce do léta upravit technologii čištění vody z podzemního zdroje, aby snížila množství uranu na přijatelnou úroveň. Příspěvková organizace Armádní servisní již oslovila firmy, které se zabývají úpravou vody. Návrhy před výběrem firmy posoudí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

„Předpokládáme, že smlouva na úpravu vody bude podepsána do konce května. Realizace díla pak proběhne do konce června. Do té doby resort obrany bude pokračovat v náhradním zásobování obce pitnou vodou,“ řekla ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Podle místostarosty Města Libavá Jiřího Ondřejky se v obci rozváží pitná balená voda a pro vaření ve škole je přistavená cisterna.

Uran v pitné vodě podle odborníků nesouvisí s vojenským využití tohoto území. „Laboratoř na základě rozsáhlého rozboru pitné vody z vodního zdroje Velká Střelná zjistila, že uran, který je ve vodě přítomný, pochází z přírodního zdroje a ve vodě se vyskytuje vlivem horninové skladby půdy,“ uvedla Zechmeisterová.

Vojenský výcvikový prostor Libavá se rozkládá na území pěti okresů – Olomouc, Přerov, Bruntál, Opava a Nový Jičín. Jeho celková rozloha byla 327 kilometrů čtverečních a loni se zmenšila o třetinu. Armáda si od toho slibuje úspory.

beh sd