Homeopatie má v českém zdravotnictví pevné místo

Autor: redakce | Aktualita | 20. 1. 2020

Praha 20. ledna 2020 (PROTEXT) – Homeopatie má v českém zdravotnictví pevné místo. Dokazují to průzkumy mezi laickou i odbornou veřejností.

Osm z deseti Čechů ve věku 18-55 let zná pojem homeopatická léčba. Téměř 40 % populace pak homeopatické léky zná i z vlastní zkušenosti. To vyplývá ze studie, kterou si nechala zpracovat Homeopatická lékařská asociace, aby zmapovala aktuální povědomí o homeopatii a její používání v České republice.

Z průzkumu dále vyplynulo, že celkem 68 % Čechů označuje homeopatii za zcela nebo spíše účinnou. Jako základní důvod pro výběr homeopatické léčby respondenti zvolili přírodní složení a také fakt, že při léčbě nehrozí nežádoucí účinky. Zajímavým výsledkem je také to, proč respondenti homeopatická léčiva neužívají. 45 % uvedlo, že ji dostatečně nezná, 36 % že nebývají nemocní. Až třetí v pořadí je nejčastěji komunikovaný důvod odpůrců homeopatické léčby, tedy že nebyla prokázána její účinnost. Uvádí ho 32 % tazatelů. Průzkum provedla v srpnu 2019 agentura MindBridge Consulting a.s. na vzorku internetové populace ve věku 18-55 let.

„Homeopatická léčebná metoda je u Čechů stále oblíbenější. Tomu se nutně musí přizpůsobit odborná veřejnost. Lékaři, lékárníci a další zdravotníci mají možnost vzdělání v této oblasti díky HLA, která jako jediná v ČR garantuje odborné vzdělání v klinické homeopatii. Naším programem projde každoročně okolo 90 lékařů a více než 100 lékárníků. Homeopatickou praxi pak v ČR provozuje minimálně 2 000 lékařů,“ říká předsedkyně HLA MUDr. Ilona Ludvíková.

Zájem odborníků o homeopatii dokazuje i průzkum společnosti GFK z prosince 2017. Ta se dotazovala 200 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) z České republiky, jak vnímají homeopatii jako jednu z léčebných metod. Ukázalo se, že 12 % PLDD samo tuto léčebnou metodu praktikuje, dalších 40 % ji vnímá jako jednu z alternativ, kterou občas doporučí, a 28 % procent deklaruje, že homeopatie jim nevadí a své pacienty od ní neodrazují, přestože spíše věří klasické léčbě. Pouze 20 % z nich homeopatii neuznává.

Průzkum potvrzuje pediatrička MUDr. Kateřina Formánková: „Homeopatii doporučuji už 27 let. Po celou tu dobu se denně přesvědčuji o její účinnosti. Myslím, že výpovědi pacientů a zlepšení jejich stavu jsou pro mne dostatečným důkazem,“ říká MUDr. Formánková a zároveň potvrzuje i rostoucí zájem pacientů o tuto léčbu: „V podstatě už nestačím pokrýt poptávku pacientů z časových důvodů.“

Stejnou zkušenost má i MUDr. Martina Holá: „Homeopatickou léčebnou metodu používám ve své praxi asi 10 let a hodnotím ji jako jednoznačně účinnou. Musí být však správně indikovaná a homeopatické léky se musejí správně užívat. Důkazem jsou pro mne spokojení pacienti. Homeopatickou léčbu požívám samozřejmě i sama u sebe. Postupně se mi podařilo zbavit se projevů alergie – klasická léčba byla mnoho let zcela bez efektu.“

Účinnost homeopatické léčebné metody potvrzuje kromě pozitivních zkušeností pacientů také více než 6000 odborných prací (dostupných na www.pubmed.gov). Nejrozsáhlejší z nich je studie EPI3, která zhodnotila práci 825 francouzských všeobecných lékařů při léčbě 8 559 pacientů a která dokazuje, že užíváním homeopatik pacienti snížili spotřebu antibiotik o 57 % při infekcích horních cest dýchacích, měli o 46 % nižší spotřebu protizánětlivých léků a o 71 % nižší spotřebu psychofarmak (při poruchách spánku, úzkostech, depresích).

Homeopatickou léčbu považuje za neodmyslitelnou součást zdravotní péče i Světová zdravotnická organizace. Od roku 1995 je součástí evropského lékopisu. Homeopatická léčiva jsou jasně definována regulačním právním rámcem EU (směrnice 2001/83/EC).

Kontakt pro média:
MUDr. Ilona Ludvíková
předsedkyně HLA, e-mail: predsedarady@hla-homeopatie.cz

Lucie Nestrašilová
manažer HLA, e-mail: manazer@hla-homeopatie.cz

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT