Hlasitá hudba může poškodit sluch, hrozí i pískání v uších

Při hluku 90 decibelů se lidé slyší jen se zvýšeným hlasem, při 100 decibelech pouze při hlasitém křiku a nad 105 decibelů není možné hovoru rozumět. Rizikem pro poškození sluchu je setrvávat v takovém hluku více než pět minut.

 

Zvýšené hladiny hluku však mohou být také v kinech. Podle neurofyziologa Josefa Syky z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR měření v multikinech prokázala v krátkých špičkách až 110 decibelů. Kritická hodnota za určitou dobu ale překročená nebyla. Varoval proto zejména rodiče. „Když jsou malé děti takovýmto špičkám vystaveny často, je zřejmé, že jim to poškozuje sluch,“ uvedl.

 

Sluch jako smysl je podle odborníků zásadní nejen v raném dětství při rozvoji řeči, ale je důležitý také pro získávání informací a vytváření mezilidských vztahů. „Pokud dojde k ohluchnutí, dochází k nejen k informační bariéře, ale také sociální izolaci, která pak často vede k úzkostem, nízkému sebevědomí, pocitům méněcennosti nebo i depresím,“ popsala prezidentka svazu Šárka Prokopiusová.

 

Podle foniatra Mojmíra Lejsky nejvíc sluch poškozují tři faktory. „Zvýšený hluk nad 85 decibelů, kouření a používání léků. Každý kuřák má poškozené cévy, tedy i cévy v uchu. Každý lék má vedlejší účinky a často právě ve vztahu ke sluchu,“ uvedl. Odhaduje, že až 50 procent populace má zhoršený sluch v důsledku toho, že si ho nikdy nechránili.