Hlas pacientek byl slyšet i v Senátu

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 10. 2018

Praha, 2. 10. 2018 (Hlas pacientek)

Dnes, tj. 2. 10. 2018, se uskutečnil kulatý stůl na téma rakoviny prsu v Senátu Parlamentu ČR, který pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za odborné spolupráce nezávislé platformy Hlas pacientek. Zástupkyně pacientek seznámili přítomné s aktuálními zdravotními a sociálními potřebami pacientek.

Největší prioritou v současné chvíli je možnost moderní inovativní léčby u pacientek s rakovinou prsu a jejich psychologická a sociální podpora. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě a v roce 2018 budou mít onkologická onemocnění celosvětově zodpovědnost odhadem za 9, 6 milionů úmrtí. Varující je také vzrůstající výskyt onkologických onemocnění. V ČR se nyní léčí zhruba 91 000 pacientek s rakovinou prsu, nových případů onemocnění je kolem 7 tisíc ročně a přes 3 tisíce žen má rakovinu prsu v metastatickém stadiu.

”Vnímáme onkologická onemocnění jako opravdu závažný celospolečenský problém, který je potřeba řešit komplexně. Vítáme aktivity pacientů a jejich zapojení do rozhodování a v tom jsme připraveni jim poskytnout pomocnou ruku,” říká doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.

„Jsme rádi, že na jednání byli přítomni a k diskuzi připraveni zástupci MPSV, kteří přinesli konkrétní návrhy řešení námi pojmenovaných potřeb pacientek v oblasti neomezených vycházek při pracovní neschopnosti, posuzování invalidity a podmínek poskytování dlouhodobého ošetřovného,“ komentuje dnešní setkání Šárka Slavíková z Amelie.

Koordinátorka Hlasu pacientek Ivana Plechatá dodává: “Ceníme si podpory, které se nám dnes v Senátu PČR dostalo. Zapojení pacientů do konzultačních i legislativních procesů je podle evropských zkušeností žádoucí a přispívá k úspěšnému řešení mnoha problémů ve zdravotnické oblasti.“ Českým příspěvkem v tomto procesu je vytvoření Pacientské rady jako poradního orgánu ministra zdravotnictví a aktuální intenzivní vzdělávací program „Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče“, který pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a dalšími partnery od října 2018.

 

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017 pod koordinací Ústavu lékového průvodce, z.ú. a jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s. a Onko Unie, o.p.s. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální.