Fakultní nemocnice Hradec Králové stále zdokonaluje prevenci nozokomiálních infekcí

Autor: redakce | Zpravodaj | 16. 9. 2014

Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové díky prostředkům Evropské unie pokračuje v dlouhodobém procesu zvyšování kvality prevence výskytu nozokomiálních infekcí.

 

Díky finanční podpoře z fondů Evropské unie se systémově daří zvyšovat kvalitu fungující prevence nozokomiálních infekcí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a tím snižovat riziko nákazy pacientů v průběhu léčby.

„Již čtvrtý projekt směřovaný do oblasti prevence nozokomiálních infekcí je zaměřen na obnovu zastaralé techniky, jako je žehlící linka na prádelně či parní sterilizátory na ortopedické klinice, a také na dovybavení novými moderními přístroji v podobě bezprašných skříní, robotické linka ELISA či barvícího automatu. Fakultní nemocnice jako každé zdravotnické zařízení si vypracovává systém prevence a kontroly nozokomiálních infekcí, kde prevence těchto infekcí má klíčovou úlohu. Modernizací přístrojového vybavení pracovišť a zavedením konkrétních zásad lze výskyt nozokomiálních infekcí výrazně snížit,“ popisuje vedoucí oddělení nemocniční hygieny MUDr. Lenka Hobzová.

Realizace tohoto projektu se významným dílem účastní na zvýšení bezpečnosti při poskytování zdravotní péče pro více jak 40 tisíc hospitalizovaných pacientů, z nichž cca polovina ve Fakultní nemocnici Hradec Králové každoročně podstoupí náročné chirurgické nebo jiné invazivní zákroky mnohdy zachraňující život.

 

 

Pořízení těchto moderních přístrojů bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů v rámci projektu „Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů ve výši cca 16,5 mil. Kč.

 

 

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

 

Nozokomiální infekce jsou onemocnění, která vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení, a to i ta onemocnění, která se projeví po propuštění do domácí péče.

 

Kontakt: Ing. Pavel Švadlenka, tel: +420 495 834 284, pavel.svadlenka@fnhk.cz