Fakultní nemocnice Hradec Králové má novou prádelenskou linku. Vypere až 5,5 tun prádla

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 3. 2012

Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové pořídila z prostředků Evropské unie nejmodernější prádelenskou linku na praní prádla pro celou nemocnici. Nová moderní linka vypere až pět a půl tuny prádla za směnu a díky úspornému využívání vody ušetří nemocnice až tři sta tisíc korun ročně.

„Pořízení nové prádelenské linky bylo jedním z nosných pilířů strategie Fakultní nemocnice Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí. Vzhledem k novým možnostem dané technologie se výrazně zvýší množství vypraného prádla a kvalita praní. Prádlo vyprané v nové lince vykazuje nižší prašnost a lépe se odstraňují zbytky pracích prostředků. Pračka je vybavena dokonalejším systémem máchání a kvalitním a bezpečným způsobem umožňuje mimo termodezinfekce i chemotermodezinfekci prádla. Kvalitu vypraného prádla ocení pacienti i personál,“ popisuje vedoucí oddělení nemocniční hygieny MUDr. Eva Míčková.
Nozokomiální infekce je infekce, která souvisí s vyšetřením, ošetřením ve zdravotnickém zařízení nebo pobytem v nemocnici. V Evropské unii je touto infekcí postižena až desetina pacientů. Nová prádelenská linka přispěje ve fakultní nemocnice svým dílem ke snižování výskytu těchto infekcí a tím ke zlepšení bezpečí pacientů ale i personálu.
„Nová linka umožňuje praní velmi znečistěného prádla, ale také praní barevného, směsového prádla i mikrovláken. Tím se otvírá cesta k využití nových moderních bezpečnějších materiálů pro pacienty i personál, která nešlo dříve zpracovávat,“ popisuje Ing. Petr Martínek, vedoucí prádelny.
Konstrukční řešení linky, které je v současné době nejmodernější na trhu, zajišťuje navíc řešení problému volných prachových částic použitím pěnových přepadů a průběžné filtrace máchací vody. Tyto volné prachové částice jsou jedním z významných faktorů ovlivňující výskyt či šíření nozokomiálních infekcí. Linka je zabudována v prostorách nemocniční prádelny.

Technický popis prádelenské linky
Vybranou prací linkou byla na základě výběrového řízení linka POWERTRANS PT 36-13BT od firmy Kannegiesser. Prací linka je určena výhradně na praní nemocničního prádla podle praného sortimentu až 5,5 tun za směnu. Jedná se o kontinuální plně automatizovanou třinácti komorovou tunelovou pračku nové generace.
Většina prádla se pere termodezinfekčně, tj. při 90°C po dobu 10 minut, k čemuž je pračka specielně vybavena nadstandardní izolací. Moderní vybavení linky umožňuje snížit zbytkovou vlhkost po lisování prádla a spolu s plynovými sušiči zajistit optimální podmínky pro následující žehlení. Celou linku řídí a kontroluje kvalitní software pro zabezpečení nejvyšší kvality a efektivity. Vícestupňové máchání navíc zabezpečuje lepší odmáchání zbytků pracích prostředků a je tedy šetrnější k pokožce pacientů i personálu.

Nová linka byla z velké části financována z peněz Evropské unie
Na pořízení moderní prádelenské linky bylo využito možnosti spolufinancování z evropských fondů projektem „Modernizace systému praní prádla ve FN Hradec Králové“, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 17.623.908 Kč. Spoluúčast Fakultní nemocnice Hradec Králové z vlastních zdrojů činila 15 %.

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Kontakt:
info@commservis.com
Tomáš Zdechovský
Jednatel
734 335 909
Agentura Commservis.com