Fakultní nemocnice Hradec Králové má nové rehabilitační vybavení

Autor: redakce | Zpravodaj | 26. 6. 2012
Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové pořídila z prostředků Evropské unie moderní přístroje pro akutní rehabilitaci. Jedná se o široký soubor přístrojové techniky, která se zaměřuje na různé typy rehabilitační péče.
 
V rámci projektu byly pro potřeby akutní rehabilitace pořízeny systémy pro terapii závěsu, terapeutická lehátka, přístroje pro fyzikální terapii, pohybové trenažéry, rotopedy a další přístroje patřící mezi dnes již běžně využívané technologie v léčebné rehabilitaci. „Významný v rámci projektu je přístroj pro vertikalizaci a zejména robotický rehabilitační přístroj pro lokomoční trénink. Oba přístroje využívají nejmodernější technologie pro efektivní pohybovou terapii. Přístroj pro terapii chůze je vhodný pro pacienty s neurologickým onemocněním nebo po cévní mozkové příhodě, po úrazech páteře a dolních končetin,“ popisuje vedoucí Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Ondřej Němeček.
Pořízení těchto moderních přístrojů je díky spolufinancování z evropských fondů projektem „Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 2, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 14,9 mil. Kč.
 

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

 

Kontakt: Ing. Pavel Švadlenka, tel: +420 495 834 284, pavel.svadlenka@fnhk.cz