Experti vítají úmysl pojišťoven proplácet telemedicínské výkony

Informaci ohledně vzniku nových telemedicínských výkonů v roce 2023 podle Zdravotnického deníku nedávno uvedla ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Zdeňka Salcman Kučerová. Podle ministra Adama Vojtěcha představuje telemedicína budoucnost českého zdravotnictví. Proto ve spolupráci s pojišťovnami, poskytovateli a dalšími odborníky připravuje její legislativní a úhradové zakotvení v systému.

 

Nyní mohou lékaři provádět některé výkony distanční péče za úhradu v režimu náhradních výkonů. První výkony distanční péče v době pandemie začaly pojišťovny zavádět poměrně improvizovaně. Systém není jednotný a v rámci zdravotních pojišťoven se liší. Doba pandemie Covidu-19 postupně ale zásadně mění podobu zdravotní péče u nás.

 

Pacienti nechodili do ordinací a řešily se kontroly nebo konzultace po telefonu a po videochatu. Z pohledu úhrad bylo zásadní, aby strávený čas, který lékaři zdravotní péči na dálku věnovali, byl uhrazen pojišťovnou. „VZP za tímto účelem mimo stávajícího jediného možného výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem připravilo následující kódy: 01300 – Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem – ohodnocení 176 b, časová dotace 15 minut s frekvencí 1/den a 6/čtvrtletí, 09614 – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou – ohodnocení 117 b, časová dotace 10 minut s frekvencí 1/den a 6/čtvrtletí a 09616 – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním – ohodnocené 234 b, časová dotace 20 min s frekvencí 1/den a 6/čtvrtletí,” říká Mgr. Radka Bauerová, MBA vedoucí smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ze společnosti STROFIOS, a.s.

 

V psychiatrii nebo psychologii vznikly výkony 35831 – distanční konzultace zdravotního stavu psychiatrem nebo psychologem – ohodnocení 352 b, časová dotace 30 minut – ta slouží zejména k zajištění krizové intervence s frekvencí 4/měsíc a 12/čtvrtletí.

 

Finanční úspory i zvýšení komfortu pro pacienty

Telemedicína sice nikdy podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nenahradí fyzický kontakt lékaře s pacientem, ale jako doplňkový nástroj zdravotní péče má smysl. Telemedicína by se podle něj měla stát standardní součástí zdravotní péče.

 

Pro pacienty i pro lékaře nepředstavuje telemedicína jen časovou úsporu. Podle Radky Bauerové zlepší celkově komfort medicíny a péči o pacienty, například v rámci dlouhodobého monitoringu a podchycení zdravotních komplikací včas. Ve výsledku to podle ní přináší značné úspory ve zdravotnictví.

 

Změny v úhradové či kompenzační vyhlášce a v číselníku výkonů Ministerstva zdravotnictví se budou týkat všech pojišťoven. „V návaznosti na aktualizovaný číselník by nemělo poskytovatelům zdravotní péče nic bránit v nasmlouvání nových výkonů. Pro poskytovatele bude také důležité, jak budou výkony hodnoceny a jakou budou mít bodovou hodnotu, a to včetně úhradových mechanismů a regulací,” dodává expertka ze společnosti STROFIOS, a.s.