Do zdravotnictví zamíří 420 milionů korun z fondů EHP a Norska

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 9. 2019

Praha 19. září (ČTK) – České zdravotnictví dostane v příštích letech 420 milionů korun z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Půjdou na zlepšení duševního zdraví dětí, lepší prevenci onemocnění a na posílení role pacientů. Informace dnes zazněly na zahajovací konferenci programu Zdraví. Z evropských fondů šlo v minulých letech téměř 3,5 miliardy korun na zahájení reformy psychiatrie.

Prvním cílem programu Zdraví je větší podpora duševního zdraví a pohody dětí. Jde o pokračování reformy psychiatrické péče dosud zaměřené hlavně na dospělé pacienty. Druhým cílem je podpora prevence a včasného rozpoznávání příčin onemocnění, zaměří se také na správné užívání antibiotik. Peníze budou vyčleněny rovněž na posílení role pacientů a postavení jejich organizací.

„Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Veřejné zdraví je od počátku fungování Fondů EHP a Norska prioritou. „V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi,“ sdělila náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsenová.

První výzvy v programu Zdraví budou vypsány ještě v letošním roce. Podrobnosti o fondech a programu Zdraví najdou případní žadatelé o granty na jejich webu.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do EU, a tím také do EHP. V prvním a druhém programovém období přišlo do Česka asi šest miliard korun. Aktuálně je ČR pátým největším příjemcem, po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.