Děti s epilepsií dostaly chytré náramky, které upozorní rodiče

Brno 16. prosince (ČTK) – Čtyři rodiny dětí trpících epilepsií ve věku od osmi do dvanácti let dnes získaly speciální náramky s elektronickými senzory, které jsou schopny detekovat velký záchvat. Chytré náramky nabízejí nepřetržitý dohled nad zdravotním stavem dětí. Díky nim mohou být v případě potřeby rodiče nablízku a reagovat na krizové situace, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Epileptické záchvaty se mohou projevovat jednoduchými zrakovými vjemy i bezvědomím se zástavou dechu a křečemi celého těla. „Pro pacienta je zvlášť velký záchvat s bezvědomím a křečemi velmi nebezpečný, protože hrozí vážné zranění, dokonce i úmrtí. Pokud taková situace nastane, náramek okamžitě zalarmuje rodiče přes mobilní telefon. Detekuje hlavně velké záchvaty s křečemi, tedy rytmické pohyby končetinami, které zachytí gyrometr, dále zaznamenává i vegetativní funkce,“ popsala Plachá.

Všechna data, která náramek nasbírá, budou sloužit také lékařům k další práci a zlepšování zdravotního stavu pacientů. Dětské a adolescentní epilepsii se věnuje ve FN Brno Hana Ošlejšková a její tým.

Odbornice zdůraznila také nebezpečí psychického stresu, který aktivní epilepsie vyvolává u nemocných i jejich rodin a sourozenců. Děti s epilepsií až šestkrát častěji trpí například depresemi. „V dětském a adolescentním období se vyskytuje řada typů epilepsií od těch katastrofických s velmi špatnou prognózou pro intelekt a osobnost a s malou nadějí na kompenzaci záchvatů až po ty ‚self limited‘, které díky vývoji mozku v dětství a mládí mají přirozenou tendenci k vyhasnutí a mají celkově dobrou prognózu,“ uvedla Ošlejšková.

Společné pro všechny typy epilepsie je však úzkost a obava rodičů. „Zvláště těch dětí mezi 10 až 19 lety, kdy již nemohou být stále pod jejich dohledem. Na náramky se nás proto rodiče opakovaně dotazují a velmi by uvítali, kdyby alespoň takto na dálku mohli být o záchvatu informováni a případně měli možnost pozitivně zasáhnout,“ dodala Ošlejšková.

Dnes obdarované rodiny jsou zařazené do pilotního testování v praxi. Na pořízení elektronických pomocníků monitorujících aktuální stav pacienta se podílí městská svozová firma SAKO. Hodnota náramků je 260.000 korun.