Děkani odmítají případné obnovení pracovní povinnosti mediků

Praha 17. února (ČTK) – Děkani lékařských fakult odmítají případné obnovení pracovní povinnosti mediků, o kterém dnes mluvil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pomáhat v nemocnicích zatížených pacienty s covidem-19 mohou podle děkanů i studenti z jiných fakult než lékařských. Uvedla to dnes Asociace děkanů lékařských fakult ČR.

„Děkani všech osmi lékařských fakult jednoznačně nesouhlasí s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro naše studenty a žádají ministra zdravotnictví, aby byly respektovány požadavky představitelů institucí, které jsou zodpovědné za kvalitu vzdělávání dalších generací lékařů,“ uvedla asociace. Připomněla své prohlášení z počátku ledna, v němž vyjádřila ochotu rozšířit dobrovolnou pomoc v případě mimořádné krize a uvítala příslib Blatného, že studentům zapojeným do dobrovolné pomoci se nebude přikazovat pracovní povinnost.

Blatný dnes pracovní povinnost pro mediky zmínil jako jednu z možností, které ministerstvo zdravotnictví zvažuje pro případ dalšího zhoršování epidemie koronaviru a nárůstu zátěže nemocnic. Vedle toho ministr jmenoval zapojení specializovaných nemocnic, které se dosud na léčbě pacientů s covidem-19 nepodílely, pracovní povinnost zdravotníků z ambulantního sektoru nebo zřizování takzvaných pracovišť neodkladné pomoci, která se využívají při hromadných neštěstích.

„Znepokojilo nás, že nyní vláda znovu uvažuje o vyhlášení pracovní povinnosti pouze pro mediky, když řadu pomocných prací mohou zvládnout studenti i z jiných fakult než lékařských,“ uvedla Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Českému zdravotnictví podle prohlášení děkanů již třetí semestr tisíce mediků pomáhají dobrovolně. „Jen málokdo si dokáže představit, jak obtížné je skloubit tuto pomoc s velmi náročným studiem,“ doplnila asociace.

Pracovní povinnost studentům zdravotnických oborů uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, působili především jako pomocný zdravotnický personál. Pracovní povinnost se týkala mimo jiné studentů čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie. Loni na jaře trvala od poloviny března zhruba dva měsíce, druhá pracovní povinnost skončila studentům také po dvou měsících v polovině prosince. Studenti, kteří v nemocnicích pracovali dobrovolně nebo tam měli pracovní smlouvu, mohli v zařízeních zůstat.