ČVUT a ústav hematologie budou spolupracovat na výrobě imunoterapeutik

„Výroba léčivých přípravků moderní a genové terapie je velmi náročná a od všech pracovníků, podílejících se na ní, vyžaduje nejen odborné dovednosti, ale i hluboké porozumění systému zvanému Správná výrobní praxe, který v celé Evropské unii zajišťuje vysokou kvalitu léčiv,“ uvedl Petr Lesný, který je vedoucím oddělení imunoterapie v ÚHKT. „Naši odborníci z ÚHKT budou studentům Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT předávat nejen teoretické znalosti z oboru, ale plánují vytvořit systém kvality, ve kterém se proškolení studenti budou moci aktivně podílet na náročné práci v čistých prostorech a výrobě hodnocených léčivých přípravků moderní terapie,“ dodal.

Podle Karla Roubíka z katedry biomedicínské techniky FBMI začne v zimním semestru na fakultě výuka předmětu Čisté prostory a správné praxe pro léčivé přípravky moderní terapie, který bude zaměřen na nejmodernější poznatky v této oblasti. „Předmět bude dvousemestrální a bude připraven tak, aby v případě potřeby kvalifikovaných pracovníků ve výrobě imunoterapeutických přípravků mohla ČVUT FBMI rychle zahájit i blokovou výuku,“ uvedl Roubík. „Počítá se s využitím superčistých prostor v budově ČVUT FBMI, jejichž rekonstrukce pro potřeby výroby započne na podzim,“ dodal.

Spolupráce

„Naším cílem je získat k výrobě státní povolení, a proto si nesmírně ceníme spolupráce s ÚHKT, který jako jediný ústav v ČR tento státní souhlas má,“ sdělil děkan FBMI Jozef Rosina. Také podotkl, že fakulta má technologie a zázemí pro výrobu imunoterapeutik.

Zástupci ČVUT si od spolupráce slibují zvýšení dostupnosti genové terapie pro hematoonkologické pacienty v Česku i to, že zajistí dostatek odborníků se znalostmi farmaceutických výrobních procesů.