ČPZP loni zaplatila za péči o rodičky 230 milionů Kč

Autor: Redakce | České zdravotnictví |

Ostrava, 4. května 2021 – Na lékařskou péči o maminky po porodu vynakládají zdravotní pojišťovny čím dál více prostředků. Jen Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) za péči o své pojištěnky, které v loňském roce porodily, uhradila porodnicím částku přesahující 230 milionů Kč. Proti roku 2019 jde o nárůst přibližně o 39 milionů Kč, přičemž počet celkových porodů meziročně mírně poklesl o 217.

„Zatímco v roce 2019 jsme zaznamenali 15 136 porodů, o rok později nám bylo vykázáno 14 919 porodů.  Náklady na samotné porody naopak stouply ze 73,6 milionu v roce 2019 na 91,8 milionu Kč o rok později. Zbylé prostředky vynaložené na zdravotní péči o rodičky zahrnují náklady například na jejich hospitalizace, anestezii a léky,“ upřesnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Na prevenci těhotných, maminek a jejich miminek vynaložila ČPZP za pět let 96 mil. Kč

Zdravotní pojišťovny v České republice hradí těhotným ženám veškerou potřebnou péči a vyšetření. Vedle toho mohou budoucí maminky a ženy po porodu čerpat příspěvky v rámci preventivních programů, nabízených pojišťovnou. Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR eviduje rostoucí zájem o tyto příspěvky. Za posledních pět let ČPZP přispěla těhotným a maminkám téměř 96 miliony Kč. Vyplacených příspěvků bylo více než 111 tisíc.

Příspěvky pro maminky a jejich miminka ve výši 4 000 Kč

„Kromě plně hrazené potřebné péče a vyšetření mohou těhotné ženy a maminky pojištěné u ČPZP čerpat pro sebe a svá miminka zajímavé příspěvky z preventivních programů. Jejich názvy jsou Manažerka mateřství, Žena po porodu, Zdravé dítě a novinka letošního roku Chůva 24. Díky tomu mohou maminky využít částku až 4 000 Kč například na vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, na kurzy cvičení pro těhotné, pomůcky na kojení a krmení dětí, kosmetické přípravky k péči o dítě, nebo třeba na chůvičky, popřípadě monitory dechu. Příspěvky mohou naše klientky čerpat i prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, a to bez nutnosti navštívit pobočku,“ upřesňuje mluvčí Elenka Mazurová.

K nejžádanějším programům patří program Manažerka mateřství, který – na rozdíl od některých dalších programů – nebyl ani vlivem pandemie koronaviru postižen menším zájmem o čerpání. Během uplynulých pěti let se o tento příspěvek přihlásilo celkem 53 769 pojištěnek ČPZP, které vyčerpaly 62,5 milionu Kč z fondu prevence. Z toho za rok 2020 to bylo 12 281 pojištěnek a toto čerpání představovalo částku 15,6 milionů Kč.

Jaká vyšetření jsou těhotným hrazena z veřejného pojištění?

Při první návštěvě hradí zdravotní pojišťovna kompletní anamnézu, vystavení těhotenské průkazky, určení hmotnosti, změření krevního tlaku, chemickou analýzu moči, vyšetření gynekologem a provedení ultrazvuku, dále odběr krve na stanovení krevního obrazu, krevní skupiny a Rh faktoru, protilátky proti erytrocytům, HIV, žloutence typu B a syfilis.

Narození dítěte je třeba oznámit zdravotní pojišťovně

Dítě je po narození pojištěné tam, kde jeho matka. Narození dítěte musí jeho zákonný zástupce oznámit zdravotní pojišťovně do osmi dnů. Novorozence je možno zaregistrovat buď přímo na pobočce ČPZP, nebo prostřednictvím online formuláře na stránkách www.cpzp.cz. K registraci na pobočce je nutné doložit rodný list dítěte. Zdravotní průkaz EHIC zašle ČPZP do 14 dní po oznámení o narození dítěte.