Cloudhosting ušetří zdravotnickým zařízením v průměru 32 % nákladů na IT

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 6. 2012
Zdravotnická zařízení malé a střední velikosti mohou díky provozu svých serverů v cloudu ušetřit více než 32 % nákladů IT. Ukázala to modelová kalkulace společnosti Master Internet, která provozuje datová centra v Praze a Brně. Při pronájmu části výkonu datacentra, cloud hostingu, navíc odpadnou náklady při poruchách a výpadcích serverů. V prvním roce provozu serverů lze díky využití cloudhostingu ušetřit až 53 000 Kč.
Cloudhosting umožňuje lépe plánovat náklady na IT a ušetřit nemalé finanční prostředky na jeho správě. Pokud chce firma či organizace provozovat dva servery, které nabídnou dostatečně redundantní a spolehlivý výkon, zaplatí za jejich pořízení, elektrickou energii a správu za tříleté období provozu celkem 328 320 Kč. Při využití cloud hostingu však za obdobný výkon serverů ve stejném období zaplatí jen 223 555 Kč, což je o 32 % méně. Kalkulace bere v úvahu cenu cloudhostingu rozpočítanou do tříletého období životnosti serverů, včetně dalších nákladů spojených s jejich průběžnou správou a provozem.
„Největších úspor je možné dosáhnout již v prvním roce provozu. Zatímco náklady na fyzický server jsou během celého uvažovaného období stejné, za cloudhosting platí firmy či organizace zpočátku méně. Teprve až postupem času se pronajatý výkon a tedy i cena cloudhostingu většinou zvyšuje,“ sdělil Filip Špaček, provozní ředitel společnosti Master Internet, která provozuje datová centra v Praze v Brně. „První rok provozu činí úspora nákladů i více než padesát tisíc korun. Celkové úspory však mohou být ještě větší, pokud bude firma pronajatý výkon podle aktuálních potřeb v průběhu času zvyšovat či snižovat,“ dodal Špaček.     
Ukázková kalkulace porovnává provoz vlastního hardwaru přímo ve firmě s moderní službou cloudhostingu s obvyklým navyšováním pronajatého výkonu v čase. Celková úspora při využití cloud hostingu dosáhne za dobu běžné fyzické a morální životnosti serverů, tedy tří let provozu, částky přes sto tisíc korun. Kalkulace nebere v úvahu další možné výdaje spojené s náhodnými výpadky a poruchami serverů. Úspory při využití cloudhostingu proto mohou být ještě vyšší. Veškeré problémy a poruchy v případě serverů v cloudu totiž odstraňuje technická podpora provozovatele datacentra.
„Kvalitní datacentra svým zákazníkům nabízí 99,99% dostupnost svých služeb. Garantují tedy spolehlivý provoz serverů v cloudu prakticky bez výpadků. Takové spolehlivosti lze ve firemním prostředí dosáhnout jen za cenu extremních investic do vlastní serverovny a odpovídajícího hardwaru,“ uvedl Filip Špaček ze společnosti Master Internet. „Každý výpadek životně důležitých serverů znamená pro firmu další náklady na opravy a také ušlý zisk. Kvalitní cloudhosting tyto problémy minimalizuje,“ dodal Špaček.
 
Porovnání průběžných nákladů na IT v tříletém období (v Kč)*
 
1. rok
2. rok
3. rok
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
Fyzický server
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
27360
Cloud
hosting
12420
13549
14678
15807
16936
18065
19194
20323
21452
22581
23710
24840
*) Tabulka ukazuje srovnání nákladů na fyzický server a cloudhosting zdravotnického zařízení střední velikosti s obvyklým navyšováním pronajatého výkonu v čase.
 
Součet nákladů na provoz serverů za celé uvažované období

 

Fyzický server
328 320 Kč
Cloudhosting
223 555 Kč
Úspora
104 765 Kč
Úspora (%)
31,9 %
Zdroj dat: Master Internet
Průměrné měsíční náklady na provoz dvou serverů:

 

Náklady
Fyzické servery
Cloudhosting
Náklady na cloudhosting*
0 Kč
2 x 3105 Kč
Náklady na pořízení HW**
2 x 1150 Kč
0 Kč
Internet a údržba sítě
2 000 Kč
0 Kč
Energie
2 x 660 Kč
0 Kč
Správa***
3500 Kč
0 Kč
Celkem:
9120 Kč
6210 Kč
*) Průměrné měsíční náklady na cloudhosting za dobu tří let provozu
**) Náklady na pořízení hardwaru rozpočítané do doby provozu tří let
***) 10 % průměrných mzdových nákladů na IT správce
Zdroj dat: Master Internet (www.master.cz). Tabulka srovnává náklady na provoz dvou dedikovaných serverů HP Proliant (Intel Xeon E3, 8 GB RAM, 2x 500GB harddisk) a typické náklady na cloudhosting obdobných parametrů rostoucí v čase od polovičního požadovaného výkonu.
 

O společnosti Master Internet

Společnost Master Internet působí v oblasti internetových služeb od roku 1996. Díky úspěchu na zahraničním hostingovém trhu a souběžné roli spolehlivého dodavatele mezinárodní IP konektivity se vyprofilovala jako přední provozovatel datových center v České republice. V současné době je jejím hlavním cílem napomáhat podnikům při analýze a technické realizaci serverových projektů a zabezpečení firemních dat. S rostoucí cenou elektrické energie se zároveň soustřeďuje na nejmodernější technologie s redukovanou spotřebou a ekonomickým provozem. Společnost Master Internet vlastní dvě moderní datacentra v Praze a v Brně a nabízí široké spektrum služeb v oblasti pronájmu dedikovaných a virtuálních serverů, cloudhostingu a housingu technologií.
 
Kontakty
Pavel Křivák
Marketingové oddělení
Master Internet, s.r.o.
Email: krivak@master.cz
Tel: +420 777 919 585
www.master.cz
 
Michal Doležel
PR & Marketing Manager
Lesensky.cz
Tel: +420 608 054 696
Centrum Šumavská, Šumavská 416/15, 602 00 Brno