Chytré přístroje odhalí budoucí nemoc z kapky kapilární krve

Jak vypadá zdravotní prevence v kontextu s novými trendy a novými technologiemi? Podle expertů je myšlenkou POCT přístrojů posílení primární péče o dětské i dospělé pacienty, nikoliv však nahrazení velkých laboratoří. Díky novým technologiím se výsledky hematologického vyšetření můžou pacienti i lékaři dozvědět do 15 minut.

 

Zástupci švýcarského koncernu Axonlab představili hematologický analyzátor PixCell HemoScreen na vyšetření plného krevního obrazu. Nová technologie umožňuje celý proces diagnostiky zvládnout v malém a přenosném přístroji. Unikátnost technologie spočívá v použití laserové průtokové cytometrie ve spojení se snímáním krvinek ve vysokém rozlišení, tzv. visco-elastická fokusace. Do budoucna se počítá s tím, že by přístroj měl umět diagnostikovat také zánětlivé (CRP, PCT a jiné) a nádorové markery v krvi. Přístroj s vlastní umělou inteligencí je důležitým nástrojem pro zpřesnění a zrychlení diagnostických a rozhodovacích schopností lékaře bez nutnosti náběru venózní krve.

 

„Použitá technologie dokáže unikátním způsobem zobrazovat, počítat a rozlišovat všechny důležité parametry krve. Jedná se o kompletní krevní obraz včetně zjišťování nezralých nebo patologických forem bílých i červených krvinek, stejně tak krevních destiček,” říká zástupce české pobočky Axonlab MVDr. Milan Šimko, který se dlouhodobě věnuje přístrojové diagnostice v medicíně. Vyšetřit kompletní krevní obraz umí technologie do 6 minut.

 

Výrazné zjednodušení odběru vzorku

Pro vyšetření krevního obrazu stačí odebrat pacientovi kapku kapilární krve z prstu. Odběr pro lékaře a zdravotní pracovníky není náročný, pro pacienta je navíc bezpečný, rychlý a je možné ho opakovat pravidelně pro získání čerstvých výsledků. Pro odebrání vzorku není nutná venózní krev, jejíž získání může být komplikovanější pro pacienta i lékaře a bývá spojováno s rizikem infekce či jinými zdravotními komplikacemi.

 

Jediná kapka kapilární krve může pomoci. „Co se týče parametrů, umíme hematologii, tzn. kompletní krevní obraz včetně populačního diferenciálu. Umíme ale změřit i jiné parametry, například na diagnostiku různých nádorových onemocnění, dále biochemické parametry, které nám říkají o stavu léčby a v podstatě cokoliv, co bylo dosud obvyklé, že se nabrala krev do zkumavky a poslala se do laboratoře,” přibližuje Milan Šimko.

 

Výsledky vyšetření můžou také včasně pacienty informovat o dlouhodobě vysokých hodnotách, které z pohledu preventivní medicíny upozorní na riziko budoucí nemoci, například u diabetu. Lékař může následně doporučit kroky ke zlepšení životosprávy a zabránit tak rozvinutí nemoci.