Chřipka: Až čtyřistanásobně vyšší ohrožení pro rizikové skupiny

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 10. 2016

Praha, 20. října 2016Na celém světě ročně onemocní chřipkou přibližně 10 – 15 % populace. V době pandemie to může být dokonce 40 – 50 %. Na její následky pak každý rok zemře až 500 000 lidí. V České republice v důsledku chřipky zemře 1 500 – 2 000 osob ročně, což je 2-3x více, než jich zemře při dopravních nehodách.20,25 Mezi nejohroženější patří osoby z tzv. rizikových skupin – chronicky nemocní a senioři starší 65 let. Právě u nich hrozí závažný průběh onemocnění a vážné komplikace.18,20 Z toho důvodu je jim také doporučováno očkování, které riziko nákazou chřipky významně snižuje. Bohužel proočkovanost je v ČR mnohem nižší než určují cíle Světové zdravotnické organizace (WHO). U osob ohrožených rizikovými faktory je to pouhých 25 %.17

Rizikovou skupinu tvoří v České republice kolem 2,5 milionů lidí. Řadí se do ní občané nad 65 let a všichni lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, jater nebo diabetici. Dále sem řadíme pacienty po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk a rovněž osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anemií. Právě pro tyto osoby je chřipka a její následky největší hrozbou, a proto u nich prevence hraje důležitou roli. Ačkoliv všichni takto ohrožení lidé mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud jsou farmakologicky léčeni), pro ně tedy zdarma, proočkovanost je u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi stále velmi nízká a onemocnění je podceňováno.

Astmatici

Podle statistik žije v České republice přes 500 000 astmatiků, což astma řadí mezi nejčastější chronická onemocnění.1 V případě onemocnění chřipkou se u nich mohou projevit záněty horních cest dýchacích, které často vyvolávají exacerbace (znovuvzplanutí) astmatu.2 Astmatici mají oproti běžné populaci až 120x větší riziko úmrtí na chřipku a provází-li astma ještě kardiovaskulární onemocnění, je toto riziko vyšší dokonce až 435x.3 Obecně je u astmatiků s chřipkou pozorován vzestup hospitalizací, preskripce léků a počet návštěv u lékaře. Jako nejčastější komplikace jsou uváděny záněty středouší u dětí, pneumonie (zánět plic) a zmíněné exacerbace astmatu. Riziko komplikací je vyšší u dětí s astmatem než u dospělých astmatiků.2 Účinnou prevencí se tak stává očkování proti chřipce, například u astmatických dětí snižuje výskyt akutních exacerbací až o 41 %.4

Diabetici

Počet diabetiků v České republice se za posledních třicet let ztrojnásobil.5 V roce 2013 se s cukrovkou léčilo téměř 862 tisíc pacientů6 a každoročně jich na 20 tisíc nových přibývá.7 Lidé s diabetem jsou daleko náchylnější k chřipkové nákaze. Během chřipkové sezóny mají až 6x vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Pro jejich organismus je jednak obtížnější se s infekcí vypořádat8, a zároveň hrozí zhoršení jejich diabetu.9 Jsou častěji hospitalizováni, hrozí u nich přidružený zápal plic a s až 3x vyšší pravděpodobností než zdravé osoby mohou na následky chřipky a jejích komplikací zemřít.8 Preventivní očkování dokáže výrazně snížit výskyt chřipkového onemocnění a až ze 70 % zabránit případné hospitalizaci. I přesto je očkována pouze necelá polovina diabetiků.8

Kardiaci

Kardiovaskulární onemocnění patří v České republice i ostatních ekonomicky vyspělých zemích k nejčastějším příčinám úmrtí.7 Každý rok u nás zemře přibližně 60 000 osob trpících nemocemi srdce a cév.10 Tito pacienti se také řadí mezi rizikové skupiny onemocnění chřipky. Léčba je u nich totiž daleko obtížnější, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je kardiak chřipkou ohrožen na životě více než 52x.3 Kardiakovi navíc hrozí dvojnásobně větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní.11 Lidé s kardiovaskulárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma. Je prokázáno, že díky této prevenci se může výskyt mozkových příhod snížit o 55 %12 a infarktů myokardu až o 67 %.13

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN – onemocnění charakterizované ztížením průchodnosti dýchacích cest) v České republice trpí až 800 000 osob. Je příčinou vysoké nemocnosti a ve statistikách úmrtnosti se objevuje na 6. místě. Každý rok jejím následkem zemře 2 500 lidí.14 Mezi velká rizika spojená s tímto onemocněním patří infekce, které jsou častou příčinou exacerbací CHOPN.15 Pacientům se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které působí jako prevence onemocnění chřipky. Je prokázáno, že účinnost vakcinace u těžké formy CHOPN byla až 75 %.16

Pacienti s poruchami ledvin

Onemocněním ledvin trpí podle studií i více než 10 % populace, což v České republice představuje 1 milión lidí. Téměř polovina z nich má ledvinnou funkci závažně sníženou.22 Mnozí lidé ani nevědí, že se u nich zákeřná choroba právě rozvíjí. Zhruba u devíti tisíc pacientů pak ledviny úplně selhávají.23 Pacienti s poruchami ledvin jsou tak zejména z důvodu imunitní dysfunkce považováni za rizikovou populaci. Proto se jim doporučuje pravidelná vakcinace proti chřipce, jež u nich snižuje výskyt hospitalizací a mortalitu. Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob v menší míře objevuje onemocnění chřipkou (o 13 %), méně se potýkají s pneumonií a hospitalizací (o 16 %) a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti (o 30 %).24

Senioři starší 65 let

Do rizikové skupiny se kromě pacientů s rizikovými faktory řadí obecně i lidé starší 65 let. U nich je také zaznamenáno maximum počtu úmrtí v důsledku chřipky.20 Onemocnění chřipkou však podceňují. Proočkovanost seniorské populace v ČR se odhaduje mezi 20 – 30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by měla být minimálně 75%.19 Očkování proti chřipce u seniorů zmírňuje její průběh. Snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 30 až 70 % a riziko úmrtí až o 80 %.20 V domovech důchodců je pak očkování u seniorů efektivní v prevenci chřipkové infekce v 41,9 %, v prevenci hospitalizací v 74,8 % a v prevenci úmrtí v 87,7 %.21

 

 

Zdroje:

 1. Informace o astmatu [online][cit.17-10-2016]: www.cipa.cz/informace-o-astmatu/pruduskove-astma-1-dil-50

 2. Bueving HJ, Thomas S , van der Wouden JC. Je chřipková vakcína pro pacienty s astmatem přínosná? [online][cit.17-10-2016]: www.prolekare.cz/pdf?id=1768

 3. Barker WH, Mullooly JP. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med 1982;142(1):85-89

 4. Kramarz P, DeStefano F, Gargiullo PM et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;135(3):306-10

 5. Epidemiologie diabetu [online][cit.17-10-2016]: zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/epidemiologie-diabetu-474955

 6. Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013 [online][cit.17-10-2016]: www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-oboru-diabetologie-pece-diabetiky-roce-2013

 7. Zpráva o zdraví obyvatel ČR [online][cit.17-10-2016]: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/Cesi_ziji_dele_ale_trapi_je_civilizacni_nemoci/Zprava_o_zdravi_obyvatel_CR_.pdf

 8. Lidé s cukrovkou jsou ke chřipce náchylnější [online][cit.17-10-2016]: www.ulekare.cz/clanek/lide-s-cukrovkou-jsou-ke-chripce-nachylnejsi-3576

 9. Smith SA, Poland GA. Use of influenza and pneumococcal vaccines in people with diabetes. Diabetes Care 2000;23(1):95-108

 10. Štrundlová D. Výživa a kardiovaskulární a nádorová onemocnění [online][cit.17-10-2016]: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf

 11. Corrales-Medina VF, Madjid M, Musher DM. Role of acute infection in triggering acute coronary syndromes. Lancet Infect Dis 2010;10:83-92

 12. Grau AJ, Fischer B, Barth C et al. Influenza Vaccination Is Associated With a Reduced Risk of Stroke. Stroke 2005:36(7):1501-6.

 13. Naghavi M, et al. Association of Influenza Vaccination and Reduced Risk of Recurrent Myocardial Infarction. Circulation 2000;102(25):3039-3045.

 14. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Rok prevence 2015 [online][cit.17-10-2016]: www.rokprevence.cz/upload/files/brezen/TM_Prevence%20plicnich%20nemoci.pdf.pdf

 15. Vondra V. Péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v „zimním období“ [online][cit.17-10-2016]: web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2013-01/22-Pece-o-nemocne-s-CHOPN.pdf

 16. Menon B, Gurnani M, Aggarwal B. Comparison of outpatient visits and hospitalisations, in patients with chronic obstructive pulmonary disease, before and after influenza vaccination. Int J Clin Pract 2008;62(4):593-8

 17. Novinka v očkování proti chřipce: vakcína IDflu pro intradermální aplikaci [online][cit.17-10-2016]: www.edukafarm.cz/c1062-novinka-v-ockovani-proti-chripce-vakcina-idflu-pro-intradermalni-aplikaci

 18. Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce [online][cit.17-10-2016]: www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/narodni-doporuceni-k-postupu-pro-ockovani-proti-sezonni-chripce-_6880_2073_5.html

 19. World Health Organization. Influenza vaccines. WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2005;80:277-288

 20. Kynčl J, Havlíčková M. Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění. Med Praxi 2011;8(9):351-353

 21. Beran J. Chřipka – očkování je základem prevence. Klin Farmakol Farm 2010;24(1):25–28

 22. Pro život s ledvinami i bez nich [online][cit.17-10-2016]: www.nefrologie.eu/cgi-bin/main/read.cgi?page=uvod

 23. Onemocnění ledvin – základní pojmy, otázky a odpovědi [online][cit.17-10-2016]: nefr.lf1.cuni.cz/onemocneni-ledvin—zakladni-pojmy-otazky-a-odpovedi

 24. Chřipka – specifika prevence a léčby u pacientů s náhradou funkce ledvin [online][cit.17-10-2016]: www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2012/04/05_kielberger_avn_4-12.pdf

 25. Klinická farmacie II [online][cit.17-10-2016]: books.google.cz/books?id=H39VAwAAQBAJ&pg=PA41&dq=ch%C5%99ipkov%C3%A9+pandemie&hl=cs&sa=X&ei=Lk1oVYvOCYT0Uo3YgogC&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=ch%C5%99ipkov%C3%A9%20pandemie&f=false

 

 

 

 

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

 

 

 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

 

 

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300 

 

SPCZ.IFLU.16.10.0089