Chirurgie Thomayerovy nemocnice má zbrusu novou JIP

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 4. 2016

Praha, 7. dubna 2016 (AMI CEE) – V Thomayerově nemocnici byla včera slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní péče Chirurgické kliniky, kterou nemocnice sdílí s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Rekonstrukce trvala 10 měsíců a náklady se pohybovaly ve výši 20 milionů korun, na kterých se podílelo částkou 13,5 milionu také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

„Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ říká ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního přestříhávání pásky se ujal herec Jan Hrušínský, který byl v loňském roce na naší chirurgické klinice hospitalizován a díky péči našich lékařů se zdárně zotavil. Za Ministerstvo zdravotnictví byl slavnostnímu aktu přítomen náměstek ministra MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

 

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V první z nich byla zrekonstruována administrativní část v prvním patře budovy, a to včetně dvou nových seminárních místností pro výuku zdravotních sester a mediků 1. lékařské fakulty UK. V druhé etapě pak bylo zrekonstruováno patro druhé, tedy samotná JIP, které nově čítá celkem 10 lůžek včetně 4 v nejvyšší kategorii s možností umělé plicní ventilace. Realizátorem stavby byla brněnská společnost Unistav Construction. „Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hygienické podmínky původního oddělení,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. s tím, že druhým hlavním důvodem pak byla nedostačující kapacita původní JIP a nutnost odkládání operačních zákroků. V rámci diagnostické a léčebné činnosti je na chirurgické klinice každoročně ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných, k operaci a léčení za hospitalizace je pak ročně přijímáno přibližně 3 500 – 4 000 osob.

 

 

Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice poskytuje základní i specializovanou chirurgickou péči pro populaci starší 18 let ze širokého spádu Prahy 4, 11, 12, Prahy-západ a přilehlých částí Středočeského kraje. Klinika zajišťuje také komplexní traumatologickou péči o dospělé nemocné s úrazy. Pro svoji snadnou dostupnost je cílovou nemocnicí pro Záchrannou službu i pro jiné než spádové oblasti Prahy a jejího nejbližšího okolí. V areálu nemocnice je navíc i heliport pro vrtulníky Záchranné služby. Hlavním odborným programem Chirurgické kliniky 1. LF UK a TN je léčba zhoubných nádorových onemocnění jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní i některých vzácnějších typů nádorů. Thomayerova nemocnice, díky přítomnosti Komplexního onkologického centra (KOC), nabízí nemocným z celé České republiky nejen kompletní spektrum onko-chirurgických výkonů na celém zažívacím traktu, ale i veškeré alternativy moderní onkologické léčby, jako je chemoterapie, biologická léčba či terapie zářením na moderních lineárních urychlovačích. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice je rovněž výukovým pracovištěm 1. LF UK v Praze.

 

 

 

Eva Hokrová | Senior Account Manager | AMI CEE

m (+420) 724 012 614 | Týn 641/4 | 110 00 Praha 1