Čeští vědci pracují na objevu Achillovy paty rakoviny

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 2. 2007

Čeští vědci jsou zapojeni do ojedinělého evropského projektu, který hledá účinnější a zároveň šetrnější metody pro boj s rakovinou. Rozhovor s vedoucím projektu Apotherapy, doc. MUDr. Jiřím Ehrmannem, Ph.D. přinesl jako první internetový portál Gate2Biotech.com.

Současná medicína v boji s nádory využívá agresivních léčebných postupů jako chemoterapie, které postihují jak nemocné, tak i zdravé buňky. Dochází k poškození kostní dřeně, což výrazně oslabuje imunitu a pacienti jsou vystaveni nežádoucím komplikacím. Vědci proto hledají nové, pro pacienty méně zatěžující a zároveň účinnější způsoby léčby cílené pouze na nemocné buňky. Patří k nim i tzv. apoterapie, jejímž cílem způsobit zánik nádorové buňky cestou programované buněčné smrti – tzv. apoptózy. Na rozsáhlém mezinárodním projektu s názvem Apotherapy se podílejí také vědci z Univerzity Palackého v Olomouci.

Již předešlé výzkumy zjistily, že aktivací některých bílkovin na povrchu buněk nádorů lze stimulovat imunitní systém tak, aby nádorovou buňku zlikvidoval, aniž by poškodil jakoukoliv normální buňku v organismu. Z tohoto faktu vychází nová metoda, která – řečeno slovy jeho hlavního koordinátora projektu Apotherapy profesora Aristida Eliopoula z Univerzity na Krétě – bude útočit na „Achillovu patu“ nádorové buňky. Pokrok v dosavadní protinádorové terapii by měla zajistit důležitá selektivní schopnost aktivačních látek, která umožní, aby normální buňky vůči této nádorové aktivaci zůstaly rezistentní. Jednotlivé výzkumné týmy se budou zabývat izolací látek, které jsou schopny příslušnou bílkovinu aktivovat, další budou pracovat na zesílení procesu aktivace a jiné budou hledat nejlepší média schopná přenosu látky k nádorové buňce.

Tříletý projekt Apotherapy je podpořen grantem ze 6. rámcového programu EU ve výši dvou milionů eur, partnery českých badatelů jsou vědci z Řecka, Velké Británie, Itálie, Švédska, Finska a Německa. Úkolem týmu z Laboratoře molekulární patologie Lékařské fakulty UP Olomouc je detekovat, sledovat a ověřovat výsledky jednotlivých experimentů. Pokud se potvrdí výchozí hypotézy, úspěšné řešení cílů projektu by mohlo vést k zahájení klinické studie u karcinomů plic, ovaria a močového měchýře. „V kombinaci s chemoterapií a novými protinádorovými léčivy by tato strategie měla dosáhnout maximální účinnosti léčby s minimálními vedlejšími účinky,“ řekl portálu Gate2Biotech.com jeden z vedoucích projektu Apotherapy, doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., z Laboratoře molekulární patologie Lékařské fakulty UP Olomouc.

O portálu Gate2Biotech.com

Všechny informace o biotechnologiích v České republice na jednom místě – to je motto ojedinělého internetového portálu www.gate2biotech.com, který vytvořilo Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Gate2Biotech, který má status oficiálního portálu českých biotechnologií, je určen zejména biotechnologickým firmám a jejich pracovníkům, dodavatelům, investorům, ale také institucím, studentům a odborné veřejnosti. Server není ovšem určen výhradně pro odborníky, ale i pro širší veřejnost zajímající se obor budoucnosti. Gate2Biotech mapuje vše nové v oboru a návštěvníci na české i anglické verzi portálu najdou také kompletní databázi českých biotechnologických firem rozdělenou podle jejich specializací, poptávky i nabídky spolupráce či pracovních pozic, přehled probíhajících výzkumných projektů nebo souvisejících mezinárodních konferencí, seminářů, veletrhů a dalších významných oborových událostí. Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení technologických problémů, s nimiž se potýkají a také zde mohou prezentovat svoje služby potenciálním partnerům z česka i zahraničí. Praktický je i bohatý slovník biotechnologické terminologie, který je přístupný zdarma.

Více informací k tématu najdete na: www.gate2biotech.com

Kontakt:

Šárka Robešová,
robesova@gate2biotech.com,
tel.: +420 608 603 304