Čeští psychologové se připojili k mezinárodní platformě, sdružuje 60 zemí

Myšlenka projektu GPA je jednoduchá – globální problémy nelze účinně řešit na regionální nebo individuální úrovni. Neboli jinak řečeno globální problémy vyžadují globální odpovědi. A pokud jsou některé problémy globálního charakteru způsobeny lidským chováním, patříme jako psychologové k těm, kteří mohou svými znalostmi a dovednostmi přispět s využitím vědy k jejich efektivnějšímu řešení,“ uvedl Adam Suchý.

Pro tyto účely vznikla v tuzemsku apolitická a nestranná síť profesionálů, Česká psychologická aliance pro globální změny, která se snaží flexibilně propojit odborníky z řad psychologů v ČR. „Cílem aliance je sdílení a poskytování informací z dění GPA, ale také zprostředkovávání návrhů a objevů českých kolegů na národní i mezinárodní úrovni a koordinace našich reakcí na výzvy, které přesahují hranice našich terapeutických křesílek. Funguje to tedy obousměrně, získáváme přístup k informacím a nápadům, ale také je můžeme sami vytvářet a šířit dál, teď už skutečně do celého světa,“ doplnil Adam Suchý, který zároveň za ČR podepsal Klimatickou deklaraci, kterou v listopadu 2019 podpořilo více než 40 psychologických organizací z celého světa na konferenci v Lisabonu.

Do této sítě se zapojil například Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká asociace pro psychoterapii, katedra psychologie olomoucké filozofické fakulty, Českomoravská psychologická společnost či Asociace klinických psychologů České republiky. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách www.cpng.cz.