Česko je ve fázi plošné chřipkové epidemie, výhodu mají očkovaní novou vakcínou

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 3. 2018

Praha, 7. března 2018 (STOP CHŘIPCE) – Letošní chřipková sezóna je v plném proudu. Od začátku roku už se v ČR vyskytlo 264 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z toho 70 lidí nemoci podlehlo. Chřipková epidemie už postihla naplno všechny kraje, nejvyšší nárůst nemocných je u osob nad 60 let. V populaci v současnosti kolují oba chřipkové viry typu A i B, nicméně B jednoznačně převažuje.1 Ukazuje se, že výhodu mají ti, kteří se nechali naočkovat novou čtyřvalentní vakcínou. Ta totiž zajišťuje širší ochranu – proti čtyřem kmenům chřipky.

Celková nemocnost v ČR se podle posledních údajů Státního zdravotního ústavu pohybuje na úrovni 1 984 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 1,5 %.1 O epidemii se hovoří ve chvíli, kdy pacienti dosahují počtu mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 000 lidí.2 Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Plzeňském, Pardubickém a Jihomoravském, v nichž nemocnost přesáhla hodnotu 2 000 nemocných na 100 000 obyvatel. V dalších sedmi krajích nemocnost pozvolna klesá.1

Z 264 závažných evidovaných těžkých případů nemoci se jednalo o 128 žen a 136 mužů, k úmrtí v důsledku chřipky došlo v 54 případech ve věkové skupině nad 60 let, v 15 případech se jednalo o pacienty ve věku 25–59 let, 1 pacient byl ve věkové kategorii 15-24 let.1

Charakteristickým rysem letošní epidemie pravděpodobně bude převaha chřipky typu B a její linie Yamagata nad chřipkou typu A. To s sebou nese negativní dopad na účinnost třívalentních vakcín.

Letošní epidemie potvrzuje naprostou nutnost zastoupení obou linií chřipky B ve vakcíně. V ČR i v celé Evropě prevaluje chřipka B, linie Yamagata, zatímco v trivakcíně je obsažena linie Victoria, proto je ochranný efekt trivakcíny v letošní epidemii oslaben. Spolehlivá predikce linie již v podstatě není možná, mohou se vyskytnou obě, stejně jako může převažovat linie heterologní. Podobně jako jsou ve vakcíně obsaženy oba subtypy A (H1N1 a H3N2), je nezbytné vřadit obě linie typu B,“ říká MUDr. Martina Havlíčková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Čtyřvalentní vakcína Vaxigrip Tetra, která byla od loňského podzimu poprvé dostupná zájemcům o očkování proti chřipce i u nás, obsahuje kromě 2 kmenů A i oba cirkulující kmeny B – Yamagata a Victoria, a poskytuje tak daleko širší ochranu.5 Potřeba rozšířit složení chřipkové vakcíny o další kmen B vznikla díky tomu, že je velmi obtížné predikovat, která linie chřipky typu B bude v následující sezóně v populaci cirkulovat. Chřipka typu B představuje přibližně 20 % všech cirkulujících chřipkových kmenů a ovlivňuje či způsobuje zvýšení úmrtnosti ve všech věkových skupinách. Například v USA souvisí s chřipkou typu B celkem 25 % úmrtí způsobených chřipkou. V celosvětovém měřítku má chřipka typu B na svědomí až 34 % všech hospitalizací způsobených chřipkou.3,4,6 Odhaduje se, že pokud by se čtyřvalentní vakcína používala v Evropě v posledních deseti letech namísto dosavadní třívalentní vakcíny, mohl se snížit počet onemocnění chřipkou až o 1,6 milionu, počet hospitalizací o cca 37 tisíc a počet úmrtí o téměř 15 tisíc osob.5

Nejúčinnější ochranou proti chřipce je očkování. Teď v průběhu chřipkové sezóny již očkování není vhodné, je optimální jej stihnout před začátkem chřipkové sezóny, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky. V ČR je proočkovanost ve srovnání s vyspělými západními zeměmi velice nízká – pohybuje se kolem 5–7 %.2 U seniorské populace se pak odhaduje na 20–30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by mělo být proočkováno 75 % seniorů.6

Kromě očkování je v rámci prevence zapotřebí dodržovat některá další opatření, jako např. vyhýbat se větším kolektivům a již nemocným pacientům, dodržovat vyváženou stravu bohatou na vitamíny, zařadit otužování a celkově posílit imunitu. K dalším běžným opatřením patří časté mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání, použití jednorázových kapesníků a dalších ochranných prostředků. Pokud se chřipkou přeci jen nakazíte, rozhodně se nevyplácí ji přecházet. Při onemocnění nekomplikovanou chřipkou se doporučuje celkový tělesný klid na lůžku s dostatkem tekutin, přípravky tlumící horečku a další symptomy, zábaly, případně i ochlazující koupele.7

Vaxigrip Tetra je lék k injekčnímu podání do svalu nebo pod kůži. Výdej je vázán na lékařský předpis. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k prevenci chřipky u dospělých a dětí od 6 měsíců věku v souladu s oficiálním dobručením. Žádná vakcína nemusí plně ochránit všechny očkované osoby. Hrazen z veřejného zdravotního pojištění ve znění zákona 48/1997 Sb. Vakcinační akce č.j.: MZDR 70701/2015-3/OVZ.

SPCZ.IFLU.18.02.0025


Zdroje:

  1. ZPRÁVA NRL PRO CHŘIPKU A NECHŘIPKOVÁ VIROVÁ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ 5.března 2018 [online] http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2017_2018/zpravy_2017_2018/Zprava_NRL_09tyden_2018.pdf
  2. Hygienici: Praha je na počátku chřipkové epidemie [online][cit.28-02-2017]: https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/hygienici-praha-je-na-pocatku-chripkove-epidemie-486156
  3. Glezen PW, Schmier JK, Kuehn CM et al. The Burden of Influenza B: A Structured Literature. Review. Am J Publ Health 2013;103(3):e43-e51
  4. Puig-Barber J, Burtseva I, Yu H et al. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2014–2015 season: annual report from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. BMC Public Health 2016;16(Suppl 1):757
  5. Uhart M, Bricout H Clay E, Largeron N. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother 2016;12(9):2259-2268
  6. Zvýší tetravakcína v Česku proočkovanost? [online][cit.28-02-2017]: https://www.tribune.cz/clanek/42332-zvysi-tetravakcina-proti-chripce-v-cesku-proockovanost
  7. Vojtíšková J. Existuje účinná prevence chřipky? Interní Med. 2009;11(11):520–521 [online][cit.28-02-2017]: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/11/12.pdf

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz