Česko aktualizuje postup pro výskyt mimořádně nakažlivé nemoci

Praha 10. ledna (ČTK) – Česko chystá aktualizaci postupů pro výskyt mimořádně nakažlivé nemoci podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům. Vláda v pátek projedná tři směrnice – pro nakaženého přilétajícího letadlem na letiště, zachyceného v nemocnici i mimo ni. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Nyní platné směrnice z roku 2013 popisují povinnosti jednotlivých složek státu a zdravotnických zařízení včetně vzájemného informování.

Aktualizace směrnice o nakaženém na palubě letadla a ve zdravotnickém zařízení vytvořila meziresortní pracovní skupina Výboru pro civilní nouzové plánování při Bezpečnostní radě státu. „Směrnice stanovuje komunikační toky a základní algoritmy meziresortní součinnosti při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku podezření na vysoce nakažlivou nemoc na palubě letadla,“ uvedla mluvčí.

Její současná verze stanoví, že letadlo s pasažérem s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc může v Česku přistát jen na pražském letišti Václava Havla a pro zajištění případné izolace cestujících bude použita budova Terminál 4, kterou spravuje ministerstvo obrany. Podmínky karantény stanoví ministerstvo zdravotnictví.

Nemocný bude převezen na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Směrnice také stanoví, že hygienici musí zahájit činnost v ohnisku nákazy do 90 minut. Zajistit prostor a zamezit cestujícím opustit letadlo má za povinnost policie, v případě potřeby se zapojí i hasiči a na převozu se podílí zdravotnická záchranná služba. Pacient je převážen ve speciálním izolačním biovaku.

Změny nastávají také ve směrnici, která upravuje zacházení s pacientem, jenž přijde s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu do zdravotnického zařízení. Nyní směrnice stanoví, že do 30 minut od podezření na vysoce nakažlivou nemoc musí být zajištěno použití všech ochranných prostředků pro personál, pacient musí být vyšetřen a případně požádáno o převoz do zařízení, které se v regionu věnuje infekčním nemocem, přednostně přímo do Nemocnice Na Bulovce.

Pokud kapacity zdravotnických zařízení pro izolaci nestačí, poskytne ministerstvo obrany lůžka v Centru biologické ochrany v Těchoníně. Vzorky od pacientů vyšetří laboratoře Státního zdravotního ústavu. U nemocí, jako je virus variola či ebola, Lassa, Marburg, Nipah či Hendra, pro něž nejsou v ČR vhodné laboratoře, zajistí ministerstvo obrany převoz vzorků do laboratoře v zahraničí.

Nová směrnice upravuje záchyt osoby s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc mimo zdravotnické zařízení. „Jedná se o novou směrnici, která vychází ze zkušeností získaných během aktivací integrovaného záchranného systému při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci,“ doplnila Štěpanyová.

van snm