Česká republika má první BREAST UNIT – specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu prsu

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 9. 2011

Praha, 20. září 2011 – Společnost BU PRAGUE No 1 a.s. dnes slavnostně otevřela, pod patronací   Anny K., nové a jedinečné centrum BREAST UNIT PRAGUE – specializované komplexní pracoviště pro včasnou diagnostiku a léčbu prsu.


Pracoviště vzniká dle evropských pravidel deklarovaných autoritami European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna a je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi.


„V tomto unikátním pracovišti začnou v brzké době lékaři vůbec poprvé v ČR používat také diagnostický přístroj INTAKT, což je nová technologie pro biopsii prsu, která zatím nebyla v České republice uvedena do provozu. Jde o jedinečný přístroj, který nám lékařům umožňuje při malém ambulantním výkonu bez narkózy a pouze v místním umrtvení získat tak reprezentativní vzorek, jako kdyby byl provedený chirurgický zákrok. Přístroj významně přispívá k včasné diagnostice minimálních zhoubných nádorů, pomáhá zachovat nádorem postižený prs a v důsledku zachraňovat životy žen. Zhoubné nádory prsu jsou natolik specifické a časté choroby s psychosociálním dopadem na ženy i celou společnost, že právě specializovaná centra typu BREAST UNIT PRAGUE, které nyní budujeme, jsou dle mého názoru i stanovisek mezinárodních odborných institucí nejlepším předpokladem a nástrojem pro úspěšný boj s tímto nejčastějším druhem rakoviny,“ vysvětluje Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka a zakladatelka Mamma centra v Praze.


Pracoviště BREAST UNIT PRAGUE otevírá zatím první etapu, během které se v nových podmínkách nejprve naplno rozvine mamární screening a diagnostika. V této etapě začne také brzy používat již zmíněný INTAKT, speciální přístroj pro biopsie prsu. „Pracoviště musí být kvalitní ve všech jeho technických i organizačních částech, přátelské pro vyšetřované ženy a bude proto vznikat po etapách. S rozmyslem a vždy po konzultacích s dalšími odborníky. Je logické, že první etapa je diagnostická, druhá pak léčebná“, doplňuje MUDr. Skovajsová.


BREAST UNIT PRAGUE vyplní chybějící a požadovanou kapacitu v síti screeningových pracovišť v Praze. Přispěje k posílení screeningového programu a tím ke zlepšení deklarovaných českých dat. BREAST UNIT již nyní splňuje všechny nároky, které musí pracoviště v síti screeningových center mít. Jde o erudici lékařů i radiologických asistentů stejně tak jako o kvalitu přístrojů a schopnost postarat se nejen o zdravé, ale hlavně o nemocné ženy. Existuje v dobře dostupné lokalitě Prahy 11, v příjemném prostředí v blízkosti centrálního parku.


Kontakt:
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
předsedkyně představenstva BU PRAGUE No 1 a.s.
www.buprague.cz
Mobil:   +420 777 777 144
E-mail:  info@buprague.cz
skovajsova@buprague.cz