Česká asociace sester podporuje Evropský antibiotický den

Autor: redakce | Zpravodaj | 14. 11. 2017

Praha, 15. listopadu 2017 (ČAS)

Evropský antibiotický den (EAAD) je celoevropskou iniciativou v oblasti veřejného zdraví, jejímž cílem je především zvýšit povědomí o antibiotikách a jejich správném užívání. Iniciativa chce rovněž podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. Evropský antibiotický den každoročně připadá na 18. listopadu a jeho přípravu koordinuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Letos ho svými aktivitami podpořila i Česká asociace sester.

Antibiotika jsou vysoce účinná, nenahraditelná a život zachraňující léčiva. Nadměrné nebo bezdůvodné používání u lidí i zvířat vede ke zvyšování rezistence bakterií. Následkem toho původně účinná antibiotika selhávají, a tím mnohonásobně zvyšují náklady na léčbu i riziko úmrtí v důsledku infekcí. Zachovat účinnost antibiotik je cílem, k jehož dosažení je potřeba spolupráce mikrobiologů, klinických zdravotníků a zdravotních institucí, proto se do osvětové kampaně aktivně zapojila i Česká asociace sester.

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s ECDC připravil propagační materiály pro lékaře, kteří předepisují antibiotika, i pro jejich pacienty. Tyto materiály je možné umístit v čekárnách nemocnic, v ordinacích i lékárnách a zvýšit tak povědomí veřejnosti o tom, kdy je správné a kdy naopak zbytečné podat antibiotika. Až polovina antibiotik ordinovaných v nemocnicích není nutná, nebo je přímo nevhodná. Jejich nesprávné používání přispívá k rezistenci bakterií. Pouze budeme-li je správně a citlivě používat, můžeme zachovat jejich účinnost pro další generace.

Česká asociace sester vydala na základě informací ECDC doporučení, co mohou všeobecné sestry udělat pro správné používání antibiotik. „Vzhledem k tomu, že zdravotní sestry mohou pomoci správnému používání antibiotik, je pro nás edukace sester v tomto směru nesmírně důležitá,“ upřesňuje Veronika Di Cara z prezidia ČAS.

Více informací o Evropském antibiotickém dnu, materiály pro zdravotnické pracovníky i veřejnost, data a údaje střediska ECDC jsou k dispozici na: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs


Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.