Ceny veterinární péče se brzy začnou počítat ve dvackách

Autor: redakce | Zpravodaj | 21. 8. 2015

Praha, 22. srpna 2015 (MedNews, Dvacku za dvacku) – Již více než rok pomáhá projekt Dvacku za dvacku kočičím útulkům získávat finanční prostředky pro nákup krmiv, steliva, ale také zdravotnického materiálu i s úhradou nákladné veterinární péče. Dalo by se říci, že vše se dá zaplatit pouhou dvackou, pokud si s sebou přivede dost kamarádek.

Útulky se snaží poskytnout opuštěným a nemocným kočkám tu nejlepší možnou péči, ale veterinární péče je často velmi nákladná. Útulky jsou vděčné za každou formu pomoci. Materiální pomoc ve formě krmiv, steliv, zdravotnických nebo hygienických prostředků pomůže se zajištěním základní péče. Často však kočky umístěné do útulků vyžadují i lékařskou pomoc veterináře, která není hrazena ze žádného zdravotního pojištění, proto je samozřejmě vítána i jakákoli finanční pomoc. Kočkám je kromě řešení momentálních zdravotních potíží zajištěno i odčervení, očkování, ale také třeba sterilizace a kastrace. Útulky jsou již nyní plné nechtěných koťat a sterilizace/kastrace je jedinou možností, jak omezit jejich neustále rostoucí počet. Protože veterinární péče není zadarmo a útulky se často potýkají s velmi omezenými prostředky, každý útulek potěší, je-li právě on zařazen do projektu Dvacku za dvacku.

"Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, že i s málem můžeme hodně pomoci, spojíme-li naše síly. Dvacetikoruna v rukou jednotlivce nic moc neznamená, sejde-li se nás však tisíc kočkomilů, kteří pošlou 20 Kč na transparentní účet vybraného útulku, získáme společně opuštěným kočičkám 20 000 Kč," říká autorka projektu Veronika Fejtová. "V naší akci tak může pomoci opravdu každý, protože není rozhodující výše částky, kterou se rozhodnete přispět, ale dobrý úmysl, který je sdílen velkou skupinou lidí. Ukažme, že máme srdce pro kočky, dejme kousek z něho právě těm zvířatům, která neměla v životě tolik štěstí!"

Projekt Dvacku za dvacku vznikl v červnu roku 2014 pod záštitou facebookové skupiny CAT-MANIA, jejímž smyslem bylo šířit osvětu v oblasti zdraví a zodpovědného chovu koček.

"Ve skupině nás už tenkrát bylo kolem 3000 členů. Kdyby alespoň třetina z nás obětovala pouhých 20 Kč, to už byla slušná pomoc, že? Získali bychom opuštěným kočičkám dvacku za pouhou dvacku!"  říká Veronika.

Důležité je, že vše je zcela transparentní, a to doslova. Dárci posílají své příspěvky přímo na transparentní účet konkrétního útulku a mohou si tak snadno ověřit, že jejich platba dorazila tam, kam chtěli a nezmizela v nějaké černé díře, jak tomu v naší zemi bohužel často bývá. Zároveň se mohou podívat, na co jsou jejich příspěvky čerpány. Každý měsíc je do projektu zařazen jeden útulek a lidé tak přesně vědí, kam jejich pomoc poputuje.

Projekt si již našel své příznivce, kteří se zúčastňují pravidelně každý měsíc, jiní pomáhají třeba jen konkrétnímu útulku ve svém blízkém okolí. Podobně jako finanční pomoc je vítáno i jakékoli sdílení informací o projektu. Možná nemůžete pomoci Vy osobně, někdo z Vašich přátel, kolegů, známých by třeba přispěl rád, kdyby o akci věděl.

Projekt Dvacku za dvacku k sobě přitahuje lidi s dobrým srdcem, smyslem pro humor a dokonce už má i vlastního dvorního básníka. V měsíci srpnu byl do projektu vybrán útulek Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s. sídlící v areálu Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích a ani ten nebyl ušetřen vlastní dvackové básně. Přečtěte si veršovanou pozvánku pro srpnové kolo s příznačným názvem Sejdeme se v Bohnicích nebo navštivte stránky www.dvackuzadvacku.cz, kde se dozvíte více o historii i současnosti projektu a najdete zde odpovědi na nejrůznější časté dotazy.