Centrum pro dětský sluch Tamtam si připomíná Světový den sluchu. Nabízí orientační zkoušku sluchu

Autor: Redakce | Tisková zpráva | 2. 3. 2023

Centrum pro dětský sluch Tamtam si 3. března připomíná Světový den sluchu. Nabízí veřejnosti bezplatnou orientační zkoušku sluchu v prostorách společnosti Tamtam v pražských Stodůlkách a dny otevřených dveří na pracovištích v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. 

Tamtam se touto nabídkou připojuje ke kampani, kterou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Letošní téma zní: Péče o uši a sluch pro všechny. Převeďme to do reality! Kampaň upozorňuje na důležitost propojení péče o uši a sluch s primární zdravotnickou péčí. Cílem je dostat do povědomí veřejnosti tato hlavní poselství: Problémy s ušima a sluchem patří mezi nejčastější problémy, se kterými se setkáváme. Více než 60 % z nich lze přitom identifikovat a řešit na úrovni primární zdravotní péče.

„V Centru pro dětský sluch Tamtam se dlouhodobě snažíme vzbudit zájem státu o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě a jeho celkový vývoj,“ říká Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu v České republice již 33 let. „Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí novorozeneckého screeningu sluchu. Všechny pětileté děti by také měly absolvovat vyšetření sluchu tzv. tónovou audiometrií. Funkční vyšetření sluchu nabízíme rodinám s dětmi i u nás v Tamtamu. Kompenzace sluchové vady, ale i odborná péče o sluch je důležitá v každém věku. Zhoršení sluchu si člověk nemusí všimnout u dítěte, ale často zpočátku ani sám u sebe. Poskytovatelé zdravotní péče by měli být informováni o faktorech, které mohou vést k ohrožení budoucího stavu sluchu, a povzbudit své pacienty, aby vyhledali příslušné specialisty,“ vysvětluje Fenclová. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam nabízí 3. března zájemcům možnost orientační zkoušky sluchu na pracovišti v Hábově ulici v pražských Stodůlkách od 9 do 15 hodin. Dny otevřených dveří proběhnou na pracovištích Tamtamu v Ostravě, Pardubicích a Olomouci. Návštěvníci mohou v Tamtamu konzultovat i případné dotazy týkající se sluchu a péče o něj. V Praze budou moci využít také terapeutickou místnost snoezelen pro aktivaci smyslů a relaxaci.

Při vyšetření sluchu audiometrem je nejdůležitější určit, jak člověk slyší zvuky na čtyřech hlavních zvukových frekvencích a kde má jeho pravé a levé ucho tzv. „práh sluchu“. Ztráty sluchu lze podle prahových hodnot na řečových frekvencích zjednodušeně rozdělit do kategorií od normálního sluchu (práh 10–20 dB) přes lehkou (ztráta 20–40 dB), střední (40–60 dB) a těžkou nedoslýchavost (ztráta 60–80 dB) až k velmi těžké nedoslýchavosti a hluchotě (ztráta 80 dB a více). Být nedoslýchavý tedy neznamená jen to, že člověk neslyší dostatečně nahlas. Nedoslýchavý má problém slyšet určitou oblast tónů, což může například znamenat, že nerozumí mluvené řeči.

WHO vydala v souvislosti s letošní kampaní novou příručku primární péče o uši a sluch. Jedná se o průvodce prevencí, identifikací a léčbou ztráty sluchu a běžných onemocnění uší, které vedou ke ztrátě sluchu. Je určena zejména pro zdravotníky a lékaře, kteří působí na úrovni primární zdravotnické péče. Je dostupná na webu organizace WHO.

Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři.