Centrum celostního radiologického vyšetření v Brně slaví 10 let

Autor: redakce | Zpravodaj | 2. 8. 2017

Brno 3. srpna (ČTK) – Pacienti trpící rakovinou se už deset let mohou spolehnout na lepší diagnostiku svého onemocnění. Tak dlouho již v Brně funguje centrum celostního radiologického vyšetření (PET centrum) Masarykova onkologického ústavu. Léčba může být díky činnosti centra cílenější a přesnější, řekl ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík.

„Využíváme pozitronovou emisní tomografii, v níž se propojilo hodnocení struktury s hodnocením aktivity onemocnění. Učinila diagnostiku přesnější a rychlejší,“ řekl Žaloudík.

Činnost PET centra, celým názvem pavilonu nukleární medicíny a výroby a vývoje radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii, je třífázová. Začíná od samotné výroby a přípravy izotopu a pokračuje přes přípravu aplikovatelné farmakologické látky a její kontrolu po vlastní diagnostické vyšetření. Výrobu a distribuci radiofarmak pro tomografii má na starosti společnost ÚJV Řež, která s Masarykovým onkologickým ústavem od roku 2007 spolupracuje. Od té doby tak ústav přestal dovážet radiofarmaka z Prahy a jejich výroba i aplikace se odehrává pod jednou střechou.

„Ve větších nemocničních komplexech by výroba radiofarmak měla probíhat přímo na místě. Mají omezenou aktivitu a pro propojení s vyšetřovacími metodami není jejich dovážení praktické. Existuje také celý koncept vývoje radiofarmak, my jich užíváme asi sedm, a mnohé z nich by se bez integrovaného pojetí nedaly připravovat. Jednotný komplex je výhodnější i z hlediska bezpečnosti a ekonomičnosti,“ zdůvodnil Žaloudík.

Výstavba PET centra začala v dubnu 2006 a dokončena byla o rok později. Na pracoviště byl nainstalován nový hybridní skener umožňující současně provést vyšetření CT, které poskytuje anatomickou informaci, a zároveň vyšetření pozitronovou emisní tomografií, které dává takzvaný funkční obraz. Obě metody patří mezi nejmodernější zobrazovací metody vůbec, vzájemně se doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. Během jednoho vyšetření umožní získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým obrazem. V onkologii se používá k zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posuzování jeho biologické povahy, rozsahu onemocnění, hodnocení účinnosti terapie a detekci případné recidivy nádoru.

Komplexní vyšetření v centru neslouží pouze pacientům Masarykova onkologického ústavu. „Samozřejmě vyšetřujeme pacienty hlavně z našeho zařízení, ale sloužíme i pro diagnostiku pacientů z jiných onkologických pracovišť, dalo by se říct, z celé Moravy. Sloužíme tak například potřebám Dětské nemocnice v Brně,“ řekl primář Oddělení nukleární medicíny Zdeněk Řehák.

Jedno vyšetření v PET centru stojí okolo 35.000 korun. V případě řádného doporučení je hradí zdravotní pojišťovna.

hal mei hj