Čechů s neurotickými poruchami přibývá. Častěji také užívají antidepresiva

Autor: redakce | Zpravodaj | 24. 9. 2015

Praha, 25. září 2015

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dochází v Česku k nárůstu počtu vyšetření a ošetření na odděleních a pracovištích psychiatrie. V roce 2013 bylo ošetřeno více než 600 tisíc pacientů, což představuje 4% nárůst oproti předešlému roku. Nejčastější diagnózou byla neurotická porucha, kterou provází úzkosti a depresivní stavy. Podle odborníků tak v Česku přibývá také lidí, kteří užívají antidepresiva.

V roce 2013 vyhledávaly psychiatrickou péči opět častěji ženy než muži. Jejich podíl činí podle údajů ÚZIS přibližně 60 %. U 4 pacientů z 10 se jednalo o neurotické poruchy, přičemž osob s touto diagnózou přibylo oproti předchozímu roku 5 %. „Neurotické poruchy mohou vznikat na základě prožitých traumatických událostí, z důvodu oslabení psychiky či třeba tlakem a přílišnými nároky okolí. Člověk pak začne pociťovat úzkost, špatně spí, hůře se soustředí a přidružují se mnohdy také fyzické projevy jako špatné zažívání, bolesti hlavy a podobně," objasňuje MUDr. Tomáš Kampe, odborný konzultant LR Health & Beauty.

Při delším trvání neurotických stavů mohou u člověka nastoupit také takzvané depresivní stavy. Nejúčinnějším způsobem jejich eliminace je odstranění příčiny problému, řada lidí se však dnes přiklání spíše k řešení těchto stavů pomocí tišících léků, případně antidepresiv. Množství jejich uživatelů se tak podle odborníků v posledních letech zvyšuje.

„Lidí, kteří užívají antidepresiva, v Česku statisticky přibývá. Sociálním faktorem jsou samozřejmě i stresové situace," potvrzuje MUDr. Marek Radimský, ředitel Psychiatrické nemocnice Brno. „Jedním z dalších možných důvodů, proč je těchto případů evidováno stále více, je však také to, že se zlepšila dostupnost antidepresiv, které mohou nyní předepisovat i praktičtí lékaři," dodává MUDr. Radimský. Zároveň upozorňuje na nutnost oddělovat neurotické poruchy od skutečných depresí s přesně definovanými příznaky a průběhem. Mít "depku" je dnes totiž zlidověle užíváno v souvislosti s neúspěchem, nespokojeností či pocitem nepohody, přičemž s klasickou depresí má jen málo společného.

Podle údajů ÚZIS trpí nejčastěji na neurotické poruchy osoby ve věku od 20 do 64 let, kterých je zde zastoupeno bezmála 92 %. Ve více než 4 % případů jsou pak u neuróz zastoupeny také osoby ve věku od 15 do 19 let. „Zejména u dětí a velmi mladých lidí bych byl s užíváním antidepresiv na řešení úzkostí či špatného spaní velmi opatrný. Pokud se nejedná o skutečné deprese, ale pouze o nejistoty a strachy, doporučoval bych vydat se nejdříve spíše přírodní cestou. Před spaním si dát teplé mléko s medem, meduňkový či třezalkový čaj. Případně se poohlédnout po vhodných preparátech na přírodní bázi," radí MUDr. Tomáš Kampe.

 


MUDr. Tomáš Kampe

MUDr. Tomáš Kampe je primář Kliniky dermatovenerologie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Je specialista v oboru dermatovenerologie a kožní alergologie, dlouhodobě působí také jako odborný poradce na lékařské infolince společnosti LR Health & Beauty, kde klientům radí, jak klasickou léčbu co nejefektivněji podporovat potravinovými doplňky. 


Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologue, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína, dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické lékařství, pracovní lékařství a stomotologie, které poskytuje ve formě lůžkové i ambulantní péče.

Kontakt

Jana Kačmárová

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 774 053 757

e-mail: skrivankova@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

lesensky.cz