Canadian Medical slaví 20 let! Vše začalo malou klinikou pro cizince na Veleslavíně

Praha, 10.12.2018 (EUC)

Soukromé zdravotnické zařízení Canadian Medical poskytující vysoce nadstandardní lékařskou péči oslavilo 20 let působení v České republice. Za pětinu století urazilo dlouhou cestu, která byla lemována četnými úspěchy a milníky. Jedním z nich bylo spojení se skupinou EUC zajišťující mimořádný růst a vývoj. Poskytovatel komplexní lékařské péče Canadian Medical, působící na několika pražských pracovištích, začínal své působení jako malá klinika pro cizince.

Před více než 20 lety přijela skupina lékařů z Kanady, aby v městské části Praha 6 – Veleslavín založili malou kliniku pro cizince. „Přijeli k nám ve stejné víře, jako nyní naši lékaři cestují do rozvojových zemí, kam přinášejí nové postupy a významně tak přispívají k rozmachu tamní medicíny,“ uvádí MUDr. Barbara Taušová, MBA, vedoucí lékařka a jednatelka společnosti Canadian Medical. Byla to právě ona, kdo navázal na práci původních lékařů potom, co opustili Českou republiku ve snaze předávat znalosti do dalších zemí východní Evropy.

Kvalita, kolegialita, partnerství

Původní kanadští lékaři působící v Praze už tehdy dbali na partnerský přístup k pacientům. Stejně tak mezi nimi samými a kooperujícími lékaři panovaly velmi kolegiální vztahy. MUDr. Barbara Taušová, MBA, s kanadskými odborníky spolupracovala jako pediatrická konzultantka pro složitější dětské pacienty.

„Pozorovala jsem rozdíly v jejich práci a přístupu a viděla reakce pacientů. Po jejich odchodu jsem kliniku převzala já. V mé další práci mě inspirovali mí pacienti, v té době převážně cizinci. Potřebovali veškerou zdravotní péči na jednom místě bez jazykových či jiných bariér. Byli zvyklí diskutovat, měli vlastní názor. To byl velký rozdíl oproti českým pacientům. Motivovali mě k tomu, abych poskytovala péči jinak. Kolegy a ostatní personál jsem organizovala tak, abychom se o pacienty mohli starat jako tým. K tomu se začali přidávat čeští pacienti, kteří požadovali péči na stejné úrovni. Jako Canadian Medical Care jsme převzali veškerou zodpovědnost za pacienty a několik let budovali komplexní zdravotní služby pro své klienty. Naším posláním není péče pouze o tělo pacienta, ale také o jeho duši,“ říká MUDr. Barbara Taušová, MBA.

2005–2011: Rozvoj, akreditace a vzdělávání

V roce 2005 zaměstnávalo zařízení Canadian Medical Care kolem třiceti lékařů v osmi ordinacích, kteří se starali o cca 2 000 pacientů. V roce 2008 několik členů personálu absolvovalo další atestace. MUDr. Barbara Taušová se věnovala programu MBA a získané poznatky a zkušenosti převáděla do vlastní praxe. „Právě kombinace plného pracovního vytížení a studia praktických věcí mi dávala rychle zpětnou vazbu o tom, co je podstatné,“ říká MUDr. Barbara Taušová, MBA.

Pro zlepšení dostupnosti lékařské péče byla otevřena další pobočka na Praze 4 a počet specializací byl dále rozšiřován. V roce 2011 se Canadian Medical podařilo jako jednomu z prvních soukromých ambulantních zařízení úspěšně absolvovat akreditaci. Tohoto úspěchu se pak ještě podařilo dosáhnout dvakrát.

2011–2018: Růst a silný finanční partner

V roce 2011 vstoupil do firmy silný finanční partner, skupina EUC. Díky tomu zaznamenalo kanadské zařízení v dalších letech zcela mimořádný růst a rozvoj. „Podpora EUC nám dala prostor se nadále věnovat medicíně a dbát na udržení co nejlepší kvality naší péče,“ říká MUDr. Barbara Taušová, MBA. Letos po dvaceti letech Canadian Medical otevřelo další pobočky, zaměstnává přibližně 100 lékařů a stará se o tisíce pacientů. „Kromě ambulantní péče jsme schopni poskytnout i lůžkovou péči. Jako součást větší skupiny spolupracujeme s dalšími klinikami a útvary,“ dodává MUDr. Barbara Taušová, MBA.

Výjimečnost Canadian Medical

„Měla jsem zcela mimořádné štěstí při výběru kolegů, ať ve zdravotní či administrativní části. Oceňuji jejich výjimečné lidské vlastnosti a odborné znalosti, zapálení pro věc a loajalitu, které dělají Canadian Medical unikátním. I nadále od nás pacienti mohou očekávat výborně organizovanou komplexní zdravotní péči i pro ty nejnáročnější klienty, sledování světových trendů a jejich zavádění do praxe, rozvoj individuálního přístupu k pacientovi včetně personalizované medicíny a samozřejmě využití moderních technologií,“ uzavírá MUDr. Barbara Taušová, MBA.

V současnosti Canadian Medical provozuje v Praze pět klinik (Praha 4 – Park, Praha 5 – Aviatica, Praha 5 – Waltrovka, Praha 6 – AFI, Praha 6 – Hadovka).

 

Jak šel čas s Canadian Medical

10/1998 – Založení Canadian Medical Care

4/2005 – Otevřena klinika V Parku

1/2011 – Vstup skupiny EUC

7/2011 – Akreditace – certifikát kvality

1/2016 – Otevřena lékárna V Parku

2/2017 – Nová pobočka: Aviatica

7/2017 – Změna názvu: Canadian Medical

1/2018 – Otevřena klinika Walter

4/2018 – Otevřena klinika Hadovka

10/2018 – Stěhování do budovy AFI Vokovice

 

Canadian Medical v současnosti

5 poboček ambulantní i lůžková péče

50 000 ošetření ročně

100 lékařů

34 specializací

43 ordinací

2 operační sály

9 nadstandardních pokojů

1 lékárna

 

Canadian Medical:

Canadian Medical je soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje vysoce nadstandardní lékařskou péči. Kořeny dnešního CM sahají do roku 1995, kdy bylo v kanadském Ontariu konglomerátem soukromých kanadských zdravotních zařízení (MED-E-MERG Inc.) založeno Canadian Medical Centre.

Canadian Medical Centre byla první soukromá klinika v Praze, která nabízela služby českých a kanadských specialistů. Dnes je Canadian Medical v českém vlastnictví a v letech 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2016 získala klinika ocenění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“ jako nejlepší zdravotnické zařízení roku. V CM také dlouhodobě dodržujeme nejpřísnější standardy lékařských postupů a procesů a dbáme na kvalitu a bezpečnost služeb, a také proto jsme 27. září 2011 bez problémů získali certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR. V roce 2014 jsme akreditaci obhájili. Jsme tedy první soukromou klinikou v Praze, které byl udělen certifikát kvality.

Naším hlavním cílem je komplexní péče o zdraví, kterou můžeme poskytovat díky týmu odborníků z desítek různých medicínských oblastí, nadstandardnímu vybavení a vlastním příjemným prostorům našich poboček. Kromě praktických lékařů a pediatrů u nás najdete také specializace, jako jsou oftalmologie, alergologie či gynekologie, nebo specializované obory jako je prenatální kardiologie.

Canadian Medical je členem dynamicky se rozvíjející zdravotnické skupiny EUC. Skupina působí na celém území České republiky s cílem vytvořit ucelenou síť vysoce kvalitních zdravotnických zařízení.

 

Vice na www.canadian.cz