Bulovka zakázala kouření i ve venkovních prostorách areálu

Autor: redakce | Zpravodaj | 24. 1. 2012

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocněních. Nemocnice Na Bulovce jako zdravotnická instituce, jejímž posláním je prevence a léčba nemocí a výchova ke zdravému způsobu života, uplatňuje ještě nad rámec zákonné povinnosti zákaz kouření v celém areálu, vyjma šesti míst k tomu určených (viz. mapka).

 

Bulovka - místa s povolením kouření

Pozn.: § 8 písm. e) protikuřáckého zákona 379/2005 Sb. …zákaz kouření ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených…

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
602 316 908