Bulovka vykázala za loňský rok pozitivní hospodářský výsledek

Autor: redakce | Zpravodaj | 31. 1. 2012

Hospodaření Nemocnice Na Bulovce za loňský rok skončilo v kladných číslech. Nemocnice vykázala pozitivní hospodářský výsledek ve výši 4,9 milionu korun. Celkové výnosy nemocnice činili 2 315 101 000 Kč a náklady 2 310 122 000 Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou výnosy z prodeje služeb hrazené zdravotními pojišťovnami, které tvoří 79,8 procent. Výnosy za prodané zboží (lékárna) se na celkovém výsledku podílí 11,7 procenty. Za regulační poplatky vloni nemocnice vybrala 25,9 mil. Kč.

Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady (mzdy), které překročili 1 miliardu korun (44,3 procenta). Téměř 15 procent nákladů tvoří nákup léků, 6,3 procenta z celkových nákladů pak nemocnici stojí speciální zdravotní a laboratorní materiál a implantáty. Za energie, vodu a plyn nemocnice zaplatí přes 75 mil. korun a praní a sterilizování prádla stojí 20,1 mil. korun.

Nemocnice Na Bulovce má 2015 zaměstnanců a disponuje 1080 lůžky, z toho 102 lůžek na Jednotce intenzivní péče a 34 lůžek je ošetřovatelských. Hospitalizovaných pacientů v roce 2011 bylo 44 519, ambulantně ošetřeno v nemocnici bylo 568 362 pacientů. Provedeno zde bylo 23 006 operačních výkonů.

Kladný výsledek hospodaření je dán především úsporami a nastavením nových procesů, které se v nemocnici v uplynulých měsících uskutečnily. Od poloviny loňského roku, kdy nemocnice získala nové vedení, došlo k zeštíhlení managementu o tři náměstky, vzniklo obchodní oddělení, které zlevnilo a zprůhlednilo centrální nákupy nezbytné pro chod nemocnice striktním využíváním výběrových řízení, revidují se staré smluvní vztahy s cílem dosáhnout pro nemocnici co nejvýhodnější pozice, byl nastaven nový systém parkování přes tzv. časová razítka, lékárna začala fungovat nonstop.

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
602 316 908