Brněnské městské nemocnice chtějí koupit přístrojové vybavení za 290 mil.

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 2. 9. 2021

Nemocnice požádaly o dotaci z programu Evropské unie REACT–EU, vypsanému na pomoc v boji s nemocí covid-19 a zvýšení odolnosti při podobných hrozbách. Brněnské nemocnice chtějí nově vybavit jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, operační sály či diagnostická pracoviště. Jedná se o přístroje pro operační sály, například laparoskopická věž, nebo kompletní operační stoly s příslušenstvím i mikroskopy a centrifugy pro laboratoře.

„Dříve než bude schválena samotná dotace, poskytneme nemocnicím finanční výpomoc z Fondu kofinancování projektů, která bude následně vrácena,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková (ODS). Město takzvaně předfinancuje dotaci, aby nemocnice už mohly začít s obnovou daných pracovišť. Dotace pokryje 100 procent nákladů na pořízení nového vybavení nemocnic.

Nemocnice Milosrdných bratří žádá o 147 milionů korun. Brno nemocnici v první fázi pomůže s budováním nového přístrojového vybavení, například operačních sálů či oddělení JIP a ARO, částkou 95 milionů ve dvou splátkách. „První by měla být poskytnuta již v říjnu, aby se mohl projekt rozběhnout. Druhá část bude vyplacena v březnu příštího roku. Rychlá pomoc z naší strany je důležitá i proto, že se nemocnice potýká s nevyhovujícím stavem některých přístrojů, které spadají do dotační výzvy. Je tedy nutné, je pořídit ihned,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Projekt Úrazové nemocnice se týká modernizace přístrojového vybavení oddělení souvisejících s následnou péčí po urgentním přijetí pacientů. Náklady jsou vyčísleny na 140 milionů. „Úrazové nemocnici poskytneme pomoc ve výši 85 milionů v říjnu tohoto roku. Obě nemocnice by měly návratné půjčky vrátit nejpozději do 30. září 2024,“ doplnil Hladík.

Česko může získat z programu REACT-EU až 18,4 miliardy korun. Peníze mají přispět na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory.