Boj proti kouření: Evropská komise zahajuje celoevropskou kampaň

Autor: redakce | Zpravodaj | 15. 6. 2011

V Bruselu dne 16. června 2011: „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ je motto kampaně pro celou EU, kterou dnes zahájil John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku. Kouření je v Evropské unii nejzávažnější příčinou nemocí, kterým se dá předejít, a podle odhadů způsobuje v EU každoročně smrt více než 650 000 lidí. Každý třetí člověk kouří. Dnes zahájená kampaň, která bude trvat tři roky, se zaměří na pozitivní účinky rozhodnutí přestat kouřit a využije vyváženou směs reklamy, sociálních médií, akcí a praktických nástrojů k tomu, aby oslovila kuřáky a pomohla jim přestat.


„Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“


Tato kampaň se zaměřuje na kuřáky ve věku od 25 do 34 let, tj. téměř 28 milionů lidí v EU. Jejím cílem je ukázat, jaké výhody mohou kuřáci získat, když přestanou kouřit, a jako vzor pro inspiraci lidem, kteří chtějí přestat, využívá bývalé kuřáky a jejich úspěchy. Tato kampaň kromě toho poskytuje kuřákům praktické poradenství prostřednictvím inovativního nástroje „iCoach“.


V prvním roce kampaně jde především o vývoj této koncepce a podporu jejího přijetí. V následujících letech se do centra pozornosti dostanou výhody, které získali bývalí kuřáci: zdravotní, osobní i finanční přínosy spojené s rozhodnutím přestat kouřit. Zvláštní pozornost bude věnována určitým skupinám, jako jsou ženy a socioekonomicky znevýhodněné skupiny. Poselství kampaně „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ tak bude přizpůsobeno různým skupinám kuřáků v jednotlivých členských státech a konkrétním demografickým skupinám obyvatelstva a dostane se do všech oblastí EU.


Komisař Dalli během zahajování kampaně uvedl:„Mladí lidé začínají kouřit, protože si myslí, že je to cool,a pak již nemohou přestat, jelikož tabák je návykový.V EU umírá každoročně více než 650 000 lidí na následky kouření, protože tabák je vysoce toxický.Veřejné orgány musí občanům pomoci prolomit tento zakletý kruh závislosti, a tak zabránit případům onemocnění a smrti, kterým se dá předejít.A právě o to v kampani „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ jde.Jsem přesvědčen o tom, že tato kampaň pomůže kuřákům pochopit, kolik mohou získat, když přestanou.“


Zavedení nástroje iCoach


Účinným nástrojem kampaně „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“, který kuřákům pomůže přestat kouřit, je iCoach – bezplatná digitální platforma pro zdravotní poradenství, která je dostupná ve všech úředních jazycích EU. Na rozdíl od jiných elektronických zdravotnických nástrojů se iCoach zaměřuje na lidi, kteří s kouřením přestat nechtějí, a na lidi, kterým hrozí velké riziko, že znovu začnou.


Neustávající aktivita EU


První právní předpisy v oblasti kontroly spotřeby tabáku v EU byly přijaty v 80. letech 20. století. Právní předpisy a politiky EU v oblasti regulace produktů, reklamy a ochrany lidí před pasivním kouřením a rovněž prevence kouření, zlepšování informovanosti a podpora odvykání kouření se od té doby neustále vyvíjejí.


Tento přístup ze strany EU zahrnuje od roku 2002 i kampaně pro zlepšení informovanosti v celé EU.


První kampaň pro zlepšení informovanosti v EU financovaná Komisí s názvem „Nebojte se říct Ne“ proběhla v letech 2002–2004.


Kampaň HELP, která proběhla v letech 2005–2010, se zaměřila na prevenci a odvykání kouření a pasivní kouření a cílovou skupinou byli především mladí Evropané ve věku 15–25 let.


Tato nová kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ je logickým pokračováním nastoupené cesty a její zaměření se přesouvá z nebezpečí, jež kouření obnáší, na výhody, které přináší rozhodnutí přestat kouřit.  


Stále však zbývá mnoho práce


I přes dosavadní pokroky sahá pravidelně jedna třetina Evropanů po cigaretě a mnoho lidí stále umírá na následky nemocí souvisejících s kouřením. Nejde jen o lidskou tragédii, ale i o závažný zdravotní a socio-ekonomický problém, který představuje velkou zátěž pro veřejné zdravotnické systémy, a Evropa tak přichází o pracovní síly nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti.Další informace:
Boj proti kouření v EU
MEMO/11/349
Kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“
www.exsmokers.eu

MEMO/11/405