Arnika: Nakládání s popílky ze spaloven musí být pod kontrolou

Praha 14. srpna (ČTK) – Pohyb popílků ze spaloven a nakládání s nimi by měly být podle organizace Arnika sledovány, aby neskončily v nevhodných zařízeních. Za riskantní ekologové považují i použití popíliu jako stavebního materiálu. Na dnešní tiskové konferenci Arniky to řekl vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík. Popílek obsahuje mimo jiné vysoké koncentrace dioxinů, které poškozují vývoj nervové soustavy u dětí, ničí imunitu a narušují fungování štítné žlázy. Popílek tvoří zhruba desetinu odpadu spaloven.

V České republice se podle Petrlíka každoročně spálí zhruba 750.000 tun odpadů ve spalovnách, které vyprodukují asi 250.000 tun popele, strusky a popílku. „Když k tomu množství přibude třeba kapacita spalovny, která se plánuje v Mělníku, množství odpadů vyprodukované spalovnami naroste o více než 100.000 tun,“ řekl Petrlík.

Nejnebezpečnější materiál – popílek – obsahuje více než dvojnásobné množství toxických dioxinů, než je množství vypouštěné z průmyslových zdrojů nebo domácích topenišť do ovzduší. „Za celou Českou republiku se ohlašuje, že do ovzduší se dostane ročně zhruba 26 gramů dioxinu,“ uvedl Petrlík. V popílcích se koncentruje 60 gramů.

Toxické dioxiny se podle Petrlíka mohou podílet mimo jiné na tom, že se zvyšuje procento dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, takzvaným ADHD syndromem. „Mladé páry také mohou mít problém mít potomka, protože jsou to látky, které ovlivňují i reprodukční schopnosti člověka,“ uvedl Petrlík.

„Praxe umožňuje vydávání certifikátů pro směsi popelovin ze spaloven, které umožňují využití odpadů jako stavebního materiálu a přitom vůbec neřeší uvolňování dioxinů do životního prostředí,“ upozornil Petrlík. Popílky se podle něj používají i k povrchovým úpravám terénu nebo jako přísada do cementu. Při manipulaci s materiálem, jako je popílek, se může prášit a jedovaté látky unikají do životního prostředí.

Podle Arniky například spalovna komunálního odpadu v Liberci popílek míchá s popelem a struskou a směs pak prodává na povrchové úpravy na skládce u Větrova na Frýdlantsku nebo jako stavební materiál. „Směs byla ovšem navezena také do přilehlého lesa, kde by se mohly nebezpečné látky uvolňovat do okolí,“ dodal Petrlík. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů firmy Rumpold ve Strakonicích a Jihlavě jsou sváženy neznámo kam, uvedli ekologové.

Podle Arniky ministerstvo životního prostředí nevede databázi toho, kde popílek s dioxiny končí. Kromě hlášení do Integrovaného registru znečišťování úřad ani neví, kolik dioxinů popílky ze spaloven obsahují, míní organizace. Arnika kvůli tomu loni v květnu podala podnět na ministerstvo, dodnes ale nedostala odpověď, tudíž jej hodlá poslat znovu. Vyjádření resortu ČTK shání.

Návrh nového zákona o odpadech z dílny ministerstva podle Arniky přitom vytváří tlak na výstavbu nových spaloven. Podobně se dříve vyjádřil také předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN).