Anketa: U dětí narostla agresivita a potřeba samoty, zhoršila se spolupráce

Větší agresivitu podle ní u dětí zaznamenala pětina oslovených. Ve srovnání s jinými změnami v chování dětí se ale tento problém týkal nejnižšího počtu dětí, uvedla ČRDM. Kolem čtvrtiny táborových vedoucích podle ČRDM sledovalo u dětí zvýšenou potřebu samoty a 38 procent pozorovalo sníženou schopnost spolupráce. U hochů a děvčat s těmito problémy se podle táborových vedoucích výrazně zhoršila i kvalita kolektivu. Za největší problém označili respondenti příliš časté používání elektroniky. Četněji než před covidem-19 ji nyní využívá téměř polovina hochů a dívek. U třetiny dětí se stav nezměnil.

 

Zásadní změny v chování dětí zaznamenaly dvě třetiny táborových vedoucích. Nejčastěji uváděli, že jsou děti nemotornější a línější. Někteří zmiňovali také to, že mají problémy se soustředěním a psychikou. Na tom, zda uzávěry v době epidemie snášely lépe mladší, nebo starší děti, se oslovení neshodli.

 

Nejednotně se táboroví vedoucí vyjádřili i k tomu, jak se změnila kvalita kolektivů na táborech. Polovina uvedla, že se skupinová nálada letos proti minulosti nezměnila. Dalších 29 procent vidělo zlepšení a 23 procent zhoršení. Rozdíly mezi dětmi, které se oddílových aktivit účastní dlouhodobě, a ostatními účastníky táborů, se podle vedoucích moc neukázaly.

 

Odborníci již dříve upozornili, že uzávěry škol a dalších oblastí společnosti v době epidemie covidu-19 povedou k nárůstu výskytu duševních onemocnění. Týká se to hlavně pocitů úzkosti a deprese s rizikem sebepoškozování a sebevraždy. Děti jsou považovány za velmi ohroženou skupinu, protože musely na dlouho omezit kontakt s kamarády a zálibami. Školy byly od března 2020 do letošního května několik měsíců přerušovaně uzavřené a žáci a studenti měli výuku na dálku.