Adresné zvaní odhalilo na 400 nádorů jen u ČPZP. Zdravotní pojišťovny zvou k prohlídce znovu

Autor: redakce | Zpravodaj | 17. 4. 2016

Ostrava, 18. dubna 2016 – Téměř 400 nových nádorových onemocnění zaznamenala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) díky projektu adresného zvaní pojištěnců na protinádorové preventivní prohlídky. Nyní pojišťovny v ČR znovu oslovují ty své klienty, kteří na pozvánku ke screeningové prohlídce nezareagovali či nově splnili výběrová kritéria daná ministerstvem zdravotnictví.

Adresné zvaní se zaměřilo na vyloučení karcinomu prsu, karcinomu děložního čípku a karcinomu tlustého střeva a konečníku. Kampaň probíhala v rámci projektu ministerstva zdravotnictví od roku 2014 ve všech sedmi zdravotních pojišťovnách. Pojištěnci, kteří nechodili na preventivní prohlídky, k nim byli zváni ve dvou vlnách až do poloviny roku 2015. Celkově bylo obesláno 1,8 milionu pojištěnců. Vyšetření je pro pojištěnce bezplatné.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v období od ledna 2014 do června 2015 odeslala 348 414 dopisů, v nichž bylo 440 956 pozvánek na některé z uvedených vyšetření. Na základě těchto výzev se na vyšetření dostavilo na prohlídku 77 154 pojištěnců ČPZP. Nádorové onemocnění bylo zjištěno u 397 z nich. Ve více než polovině těchto případů, přesněji u 51,4 procenta, tedy celkem u 204 pojištěnců, se jednalo o nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku. U dalších 127 klientek ČPZP (tj. 32 procent z odhalených nádorových onemocnění) byl diagnostikován karcinom prsu a 66 klientek (16,6 procenta z odhalených nádorových onemocnění) si vyslechlo diagnózu karcinomu děložního čípku. Za tato vyšetření ČPZP uhradila částku 36,253 milionu korun.

Reakce klientů na jednotlivá vyšetření

 

 

typ vyšetření

počet zaslaných pozvánek*

počet vyšetření

Screening nádorů kolorekta

253 049

45 521

Screening nádorů děložního hrdla

115 503

14 943

Screening nádorů prsu

72 404

16 690

celkem

440 956

77 154

*dopis byl zasílán dvakrát a mohl obsahovat výzvu až na 3 různá vyšetření

Nejvíce klientů s nádorovým onemocněním je z Moravskoslezského kraje – bylo jich 134, což je 34 procent všech pacientů, u nichž bylo zjištěno nádorové onemocnění. Na Středočeský kraj připadá 15 procent, tj. 61 pacientů, a na Olomoucký kraj 11 procent, tj. 45 pacientů. Nad pětiprocentní hranici se dostal ještě Plzeňský kraj s 28 klienty (sedm procent z celkového počtu klientů se zjištěným nádorovým onemocněním) a Jihomoravský kraj, kde bylo 26 klientů, což znamenalo podíl 6,5 procenta. Ostatní kraje se pohybují pod pěti procenty. Rozložení výskytu nádorových onemocnění odpovídá podílu ČPZP na trhu v jednotlivých krajích ČR.

ČPZP odeslala během března letošního roku dalších 177 919 dopisů s pozvánkou na cílené vyšetření. Klienti tuto službu vítají, nicméně zejména mezi staršími ročníky se najdou i takoví, kteří si nepřejí dostávat obdobné pozvánky. Jednotlivá vyšetření jsou dobrovolná, ČPZP však doporučuje všem pojištěncům, kteří dopis obdrželi, aby prohlídky absolvovali.

Pokud je nádorové onemocnění odhaleno včas, procento vyléčení je vysoké. Léčba pacientů s nižšími stádii nádorových onemocnění je navíc nejen finančně méně nákladná, současně pacientovi může zajistit kvalitativně lepší následný život, případně jej vrátit do stavu úplného zdraví.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s více než 1,2 milionu pojištěnců a 110 pobočkami po celé České republice.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na http: www.cpzp.cz