60 % matek si neověřuje informace o očkování, které se dozví mimo ordinaci praktického dětského lékaře

Autor: redakce | Zpravodaj | 8. 5. 2016

Očkování patří již několik let mezi aktuální a mediálně stále diskutovaná témata. Podle výsledků loňského průzkumu výzkumné agentury IMS Health* chrání své ratolesti tímto moderním nástrojem prevence 97 % matek dětí od 2 do 6 měsíců. Desetina matek nechává děti očkovat dokonce všemi relevantními vakcínami na trhu. 75 % matek by zároveň bylo proti případnému zrušení povinného očkování. Na druhou stranu výzkum ukázal, že pouze čtvrtina maminek konzultuje informace, které získá z jiných než z lékařských zdrojů, s praktickým dětským lékařem svého dítěte. Celých 60 % z nich tyto informace neověřuje vůbec.

 

Cílem průzkumu bylo zmapovat názor matek dětí ve věku 2–6 měsíců na možnosti povinného a dobrovolného očkování dětí. Z celkového počtu 200 dotazovaných respondentek nechalo 97 % očkovat své dítě alespoň povinným očkováním. Desetina matek využila možnost chránit svého potomka všemi relevantními vakcínami na trhu. Dalších 56 % matek si k základním povinným vakcínám přibírá i řadu nepovinných. Pouhá 3 % matek nenechala své dítě očkovat vůbec.

 

75 % matek by bylo proti případnému zrušení povinného očkování

Od roku 2012, kdy byl podobný průzkum realizovaný poprvé, vzrostl počet matek, který se setkal s názorem, že očkování by mohlo být pro děti zátěží, a proto by mělo být pouze na dobrovolné bázi. Většinou o této možnosti četly na internetu (59 %) nebo ho viděly prezentovaný v televizi (36 %), případně ho slyšely interpretovat své přátele (21 %). Podle průzkumu však 75 % matek tento názor odmítá. Pouze 8 % si myslí, že rodiče by měli mít právo volby. Zbylé respondentky o této možnosti vůbec nepřemýšlely, případně spoléhají na doporučení lékaře.

 

 

O očkování koluje spoustu mýtů

Očkování představuje dosud nejvýznamnější nástroj prevence infekčních nemocí. Přesto o něm neustále koluje spousta mýtů a nepravd. „Oblíbeným argumentem těch, kteří nesouhlasí s očkováním, je, že nemoci se vymýtily dobrou hygienou. Podceňování významu očkování dobře znázorňuje příklad očkování proti Hemofilu influenzae skupiny B, který je původcem velmi závažného a život ohrožujícího onemocnění – epiglotitidy. Proti tomuto mikrobu se začalo očkovat cca před 10 lety a následně došlo prakticky k vymizení nemoci s tímto vyvolavatelem. Před 10 lety však rozhodně nebyly horší hygienické podmínky než v současnosti,“ uvádí MUDr. Alena Šebková, praktická lékařka pro děti a dorost, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

 

Dalším z mnoha mylných dojmů je informace, že po prodělané nemoci má člověk celoživotní imunitu, a proto není potřeba se očkovat. „Po nemoci má člověk skutečně navozenu dlouhodobou (po některých nemocech i celoživotní) imunitu, nicméně po očkování také a v rámci kolektivní imunity je chráněna celá společnost nebo alespoň její velká většina celoživotně. Navíc nemoci podlehne oslabený organismus, tudíž závažný průběh či úmrtí po nemoci je mnohonásobně pravděpodobnější než po vakcinaci. Děti se očkují v plném zdraví, vyvolává se u nich tvorba protilátek, nikoli onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Šebková.

 

 

93 % matek získává informace o očkování u praktického dětského lékaře

Naprostá většina matek se radí o očkování s praktickým dětským lékařem svého dítěte a má od něj většinu informací. Polovina maminek hledá informace ještě na internetu, třetina z nich si nechává poradit od přátel nebo jiných maminek, 15 % studuje letáky a brožury. Pouze čtvrtina matek však informace, které získá z jiného zdroje než u doktora, s lékařem znovu konzultuje a ověřuje si jejich pravdivost. 60 % matek informace získané jinde neověřuje vůbec. Ostatní hledají další doplňkové informace na internetu nebo se poradí s přáteli a známými matkami.

 

66 % matek očkuje děti nepovinnými vakcínami – většinou se rozhodnou pro ochranu proti pneumokokům

Z dostupných informací vyplývá, že 66 % matek se zajímá také o další možnosti ochrany svých dětí nad rámec povinného očkování a také se pro ni rozhodne. Téměř 40 % maminek nechá v prvním roce života svou ratolest očkovat proti pneumokokům, které mohou způsobit mimo jiné zápal plic či zánět středního ucha. Více než třetina matek považuje za důležité očkování proti meningitidě, rychle probíhajícímu infekčnímu onemocnění, na které až každý desátý pacient umírá během prvních 24–48 hodin od prvních příznaků. Téměř třetina matek pak dopřává dětem ochranu proti rotavirům, infekci způsobující silné průjmy a zvracení, které mohou vést až k dehydrataci.

 

* Průzkum IMS Health, červen – červenec 2015, n=200

 

Pro další informace kontaktujte:

Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager, GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 |
222 001 202 (111)
jakub.j.hofmann@gsk.com | www.gsk.cz

 

Lenka Dudková, Senior Account Executive, AMI Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1 |
724 012 626 
lenka.dudkova@amic.cz | www.amic.cz

 

 

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob. O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte.

Aplikace vakcín může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích přípravků. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalové informace dostupné též na www.gskkompendium.cz.

 Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

 

Vakcína Synflorix™ je pneumokoková konjugovaná vakcína, je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do 7. měsíce věku. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Synflorix chrání proti serotypům obsaženým ve vakcíně. Očkování provádí lékař  injekcí do svalu. Vakcinační akce MZDR77496/2015-8/OVZ pro vakcínu Synflorix™ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Vakcína Rotarix™ je registrovaný léčivý přípravek pro prevenci rotavirových gastroenteritid a je vázán na lékařský předpis. Očkování provádí lékař a je podáváno ústy. Přípravek Rotarix není hrazen z příspěvků veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce MZDR77496/2015-2/OVZ pro vakcínu Rotarix™je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Bexsero® je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění, je to registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek Bexsero není hrazen z příspěvků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. Přípravek  Bexsero podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDR77496/2015-9/OVZ).

 

Společnost GSK je jednou z předních světových farmaceutických firem. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou
a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že
umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Informace o společnosti najdete na webu www.gsk.cz.