4. únor – Světový den boje proti rakovině – ZP MV ČR loni vydala více než 2 miliardy korun na léčbu rakoviny, z toho 279 milionů šlo na rakovinu tlustého střeva

Praha 1. února 2018 (ZP MV ČR) – Rakovina tlustého střeva patří v České republice, ale i celosvětově mezi nejčastější nádorová onemocnění. Každý rok je po celém světě nově diagnostikována u 400 tisíc pacientů, 200 tisíc jich na její následky zemře. Česká republika si dlouhá léta držela mezi evropskými i světovými zeměmi smutné prvenství1, nicméně poslední roky se situace mění k lepšímu. Díky organizovanému screeningovému programu dnes na rakovinu tlustého střeva umírá o 40 % méně Čechů než v roce 1994.2

Česká republika se řadí mezi státy nejvíce zatížené nádorovými onemocněními, přičemž mezi ty nejčastější patří karcinom tlustého střeva a konečníku. Každoročně je u nás diagnostikováno přibližně osm tisíc nových případů. V posledních letech jsou však statistiky o něco příznivější – pozitivní směr je vidět především od roku 2014, kdy zdravotní pojišťovny začaly s rozesíláním pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt karcinomu. Počty vyšetřených pojištěnců nad 50 let tak stouply z 26 na 32 % a podařilo se snížit i úmrtnost na karcinom tlustého střeva. Nicméně i přes tento nadějný vývoj v ČR stále zůstává mimo screening přes 60 % lidí z cílové skupiny a každoročně na tento druh karcinomu umírá 3 500 pacientů.3

Přestože ZP MV ČR loni zaznamenala oproti roku 2016 mírný pokles počtu nemocných rakovinou tlustého střeva, nelze z toho zatím vyvozovat obrat k lepšímu. Rakovina tlustého střeva je stále palčivým problémem,“ potvrzuje i Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

U ZP MV ČR se na rakovinu tlustého střeva léčí přibližně 1400 klientů. Jejich počet loni meziročně klesl o 190. Na léčbu této diagnózy pak ZP MV ČR v roce 2017 vydala podle předběžných výsledků 279 milionů Kč. V meziročním srovnání to představuje pokles o dva miliony Kč. „Podíváme-li se na statistiku léčby rakoviny obecně, částky jsou daleko vyšší. V posledních třech letech každoroční výdaje za léčbu onkologických onemocnění překračují hranici 2 miliard Kč. Konkrétně loni to bylo 2 180 402 230 Kč, které se rozdělily mezi 15 640 našich klientů,“ dodává Hana Kadečková.

 

Včasná prevence zachrání až 90 % pacientů

Tlusté střevo je součástí trávicí trubice. Celý její povrch je kryt sliznicí a ta se při špatném životním stylu, vrozené náchylnosti či kombinací obou faktorů může začít chovat jinak, rychle a nekontrolovaně růst, až se promění ve zhoubné bujení. Rakovina tlustého střeva se vyvíjí dlouhodobě (až 10 let), a proto lze při dobře prováděné prevenci odhalit již v přednádorovém stádiu tzv. polypy (výrůstky střevní sliznice), které se dají jednoduše odstranit. Tím se zabrání dalšímu růstu a nádor v podstatě nevznikne.1 Statistiky dokonce hovoří o tom, že je-li rakovina tlustého střeva odhalena včas, vyléčí se až 90 % pacientů.4 Bohužel i přes nepopiratelné výhody preventivních vyšetření je u nás většina nádorů zjištěna až v pokročilém stádiu, které vyžaduje náročnou chirurgickou a onkologickou terapii.1

Prevence hraje v případě onemocnění zásadní roli. Můžeme ji rozdělit na primární a sekundární. Primární prevence si klade za cíl snížit či odstranit rizikové faktory, které mají prokazatelný a přímý vliv na vznik zhoubných nádorů. Je potřeba si udržovat přiměřenou hmotnost, pravidelně se věnovat fyzickým aktivitám, redukovat konzumaci potravin plných tuků a sacharidů s minimem vlákniny, omezit červené maso, alkohol a slaná jídla, naopak zvýšit příjem zeleniny, ovoce, luštěnin a celozrnného pečiva. Sekundární prevence (screening) pak zahrnuje aktivní vyhledávání nádorů u zdravých a bezpříznakových osob a identifikaci jedinců se zvýšeným rizikem.1

 

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve

Příznaky výskytu nádoru v tlustém střevě mohou být různé. Například krev ve stolici, dále chudokrevnost doprovázená zvýšenou únavou, celkovou slabostí a bušením srdce. Dalšími možnými příznaky je neplánovaný úbytek na váze, charakter stolice a v neposlední řadě i neurčitá břišní nepohoda s pocitem plnosti, bolestí břicha a větší plynatostí. V případě, že se tyto příznaky objeví, určitě navštivte lékaře, buď praktického, nebo specialistu gastroenterologa. Lékař provede endoskopické vyšetření tlustého střeva a vyloučí či potvrdí případné nádory či polypy.1 Případná samotná léčba nádorů tlustého střeva pak vyžaduje součinnost lékařů z různých oborů a odvíjí se od diagnostiky se stanovením rozsahu onemocnění. Obecně se však využívá léčba endoskopická, chirurgická, protinádorová chemoterapie a léčba zářením.

 


Zdroje:

  1. http://www.onkomajak.cz/sites/default/files/Prevence_zabira.pdf
  2. https://interaktivni.rozhlas.cz/umrti-rakovina/
  3. http://prevon.uzis.cz/ (v TZ, která je tam ke stažení)
  4. http://www.onconet.cz/index.php?pg=aktuality&aid=399

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.