29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 7. 2017

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

a

 

Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

si Vás dovolují pozvat na

29. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Přihláška on-line

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

konferencekonference

Konference je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor.

Úterý 19. 9. 2017

Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Program:

8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 9.15 Zástupkyně rektora VŠPJ Mgr. Alena Štěrbová – Úvodní slovo

9.15 – 9.45 PhDr. Jana Novotná, Ph.D. – V hlavní roli znásilnění aneb patologická sexuální agresivita

9.45 – 10.30 MUDr. Radim Uzel, CSc. – Sexuální dysfunkce a jejich vztah k některým onemocněním

10.30 – 11.20 MUDr. Miroslav Havlín – Úrazy z lásky aneb co se dá pokazit intra coitum

11.20 – 11.50 Přestávka

11.50 – 12.50 JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. – Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě

12.50 – 13.40 MUDr. Ivo Procházka, CSc. – Možnosti prevence HIV a život s HIV v současnosti

 

Cena pro při bezhotovostní platbě předem celkem 745,- Kč, (na místě 845,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)

Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 645,- Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV, zaměstnance VŠPJ a důchodce.
Pro studenty VŠPJ je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 145,- Kč.
I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!! Pro studenty ostatních škol je cena 305,- Kč

Akce je pořádána pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena
4 kreditními body , pro lékaře ČLK , počet kreditů je v jednání.

Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, https://www.vspj.cz/skola/kde-nas-najdete

Budova vysoké školy je situována přímo vedle autobusového nádraží v Jihlavě. Při cestě z hlavního vlakového nádraží je možné jet trolejbusovou linkou BI na zastávku Sokolovna (cca 8 min.), ta je umístěna v blízkosti budovy vysoké školy.

Obratem, prosím, zašlete:

1. Přihlášku k účasti (k dispozici ve Wordu nebo on-line ) – přihláška bude potvrzena e-mailem

2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.

Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488)