25. kongres k sexuální výchově

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 7. 2017

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S. 

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ 

 

pořádají

ve dnech 12. až 14. října 2017
v  hotelu Labe v Pardubicích 

pod záštitou

rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.
a
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta

 

25. kongres k sexuální výchově

 

PARDUBICE 2017 

 ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Problémové okruhy:

  1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
  2. Reprodukční a sexuální zdraví
  3. Sexuální výchova a rodina
  4. Sexuální výchova a školství
  5. Sexuální výchova a právo
  6. Varia

 

Kongres Kongres

 

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován
na 12. 10. 2017 ve 13.30 hod., konec na 14. 10. ve 13.00 hod. K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a Asociaci klinických psychologů (dle aktuální právní úpravy). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (59 €) 
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2016 a 2017, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (52 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 13. října 2017 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.

Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2017 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti  (k dispozici on-line a ve Wordu ) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Kongres Kongres

 

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488

Ubytování si účastníci zajišťují i hradí sami, další možnosti ubytování mimo hotel Labe najdete zde

_____________________________________

Přihláška na 25. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2017 (on-line přihláška je zde , plná adresa http://1url.cz/jt1Bz)